Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Jord, skog, jakt og fiskeri (13)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 13 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Norge og de ville dyrene

   Publisert:

   . Samfunnsspeilet, (1), 14-23. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/_attachment/171571?_ts=1453be1a5d8 Statistisk sentralbyrå. (2001b). Rovdyrstatistikk 1846-2000: Halerne vare afstudsede. Samfunnsspeilet, (1), 80-93. Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/ssp/_attachment/171571

   Artikkel
  • Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger

   Publisert:

   Dobbelt så stor sjanse for å bli jeger Publisert: 13. oktober 2016 Jakt er en interesse som i stor grad blir overført fra foreldre til barn. Det at én av foreldrene jakter, dobler sjansen for at avkom

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Levekår i landbruket 1995-2004

   Livsformer og rammebetingelser i endring

   Publisert:

   Statistiske analyser 108 Livsformer og rammebetingelser i endring Levekår i landbruket 1995-2004 Publisert: 15. april 2009 Livsformer og rammebetingelser i endring Denne publikasjonen inneholder artik

   Publikasjon
  • Bonden arbeider hardt for føden

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/5 Bonden arbeider hardt for føden Publisert: 3. november 2004 Gårdbrukeren er sin egen herre, og har et allsidig arbeid i en unik nærkontakt med naturen. Samtidig er landbruksarb

   Artikkel
  • Gårdbrukere flest er fornøyd med livet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/5 Gårdbrukere flest er fornøyd med livet Publisert: 3. november 2004 Gårdbrukere er som folk flest stort sett godt tilfreds med livet. Misnøyen øker likevel blant den norske bond

   Artikkel
  • Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/5 Hvem er gårdbrukere, og hvorfor er de det? Publisert: 3. november 2004 Hele ni av ti gårdbrukere er menn. Kvinneandelen er noe høyere blant de yngste, og den øker, men svakt. D

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2003 Lange arbeidsdager for gårdbrukeren Publisert: 11. desember 2003 Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsg

   Artikkel
  • Bonden bekymret for fremtiden - trives i hverdagen

   Publisert:

   Levekår i landbruket Bonden bekymret for fremtiden - trives i hverdagen Publisert: 4. juni 2003 Gårdbrukere skaffer seg stadig oftere arbeid utenom bruket, og mange er bekymret for fremtiden. De flest

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2002/77 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelse blant landbruksbefolkningen 2002 Publisert: 4. desember 2002 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Le

   Publikasjon
  • Levekår i landbruket

   En studie av landbruksbefolkningens levekår

   Publisert:

   Rapporter 1998/25 En studie av landbruksbefolkningens levekår Levekår i landbruket Publisert: 5. januar 1999 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Levekår i lan

   Publikasjon
  • Ikke bare gøy på landet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/2 Landbruksbefolkningens levekår Ikke bare gøy på landet Publisert: 4. mai 1998 Landbruks efolkningen bor romslig og har både vannklosett, bad og oppvaskmaskin. De trives i det s

   Artikkel