Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 189 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   Bjørn Olsen Serie og -nummer Rapporter 2018/04 Utgiver Statistisk sentralbyrå I samarbeid med Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Stor variasjon i innvandreres kriminalitet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2011/4 Straffede innvandrere Stor variasjon i innvandreres kriminalitet Publisert: 3 på Rapporter 21/2011, Statistisk sentralbyrå, Kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Artikkel
  • Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/3 Begår innvandrere mer kriminalitet enn andre? Publisert: 15. juni 1999 Statistikk over antatte gjerningsmenn for 1998 viser at

   Artikkel
  • Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning

   Publisert:

   Rapporter 2011/21 Kriminalitet og straff blant innvandrere og øvrig befolkning Publisert: 17. juni 2011 Denne rapporten beskriver registrert kriminalitet og straff blant innvandrere og

   Publikasjon
  • Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere

   En analyse av fødselskullet 1977

   Publisert:

   Notater 2006/33 En analyse av fødselskullet 1977 Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere Publisert: 11. mai 2006 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kriminalitet gjennom ungdomstiden blant nordmenn og ikke-vestlige innvandrere. En analyse av

   Publikasjon
  • Svært få lovbrudd er begått av asylsøkere

   Publisert:

   asylsøkere og kriminalitet. Ved hjelp av ulike register og statistikker - spesielt kriminalstatistikk over ferdig etterforskede lovbrudd, befolkningsstatistikk og statistikk overUtlendinger, asylsøkere og kriminalitet Svært få lovbrudd er begått av asylsøkere Publisert: 10. desember 2004

   Artikkel
  • Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

   Få eldre kommer i arbeid om de er avhengig av sosialhjelp

   Publisert:

   Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av velferdsytelsene sykepenger, økonomisk sosialhjelp, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd over lengre perioder. Det er sentralt i statistikken å se ytelsene i relasjon til mottakernes grad av tilknytning til arbeidsmarkedet.

   Statistikk
  • Levekår blant innvandrere (opphørt)

   Bedre boligstandard blant innvandrerne

   Publisert:

   Bedre boligstandard blant innvandrerne Andelen ikke-vestlige innvandrere som bor i enebolig og som eier egen bolig har økt siden 1996. Færre bor i blokk, og andelen leietakere har gått ned. Dette er

   Statistikk
  • Er unge innvandrere mer kriminelle?

   Publisert:

   ://www.ssb.no/lovbrudde/ Registrert og ikke-registrert kriminalitet Kriminalstatistikken inneholder ikke informasjon om alle lovbrudd antall registrerte forbrytelser med kjent gjerningsperson var begått av nordmenn. Innvandrernes andel av den totale registrerte kriminaliteten er derimot mer beskjeden som følge av at de

   Artikkel
  • 30 prosent sonet fengselsstraffen med fotlenke

   Publisert:

   . De resterende 25 prosent satt i varetekt. Figur 1 Fengslinger gis for ulike lovbrudd Det var fire forskjellige lovbruddsgrupper som, økonomisk kriminalitet og trafikklovbrudd. Det er svært få fengslinger av personer under 18 år, og når fengsel

   Artikkel
  • Like og forskjellige

   Publisert:

   har vært antatt at det å bo i storbyer i seg selv er en faktor som medfører høyere kriminalitet (Christie 1982), og i kriminalstatistikken skiller Oslo. Kriminalstatistikkens tabell 3 . (4) Se Styrings- og informasjonshjulet tabell 7 . (5) For nærmere informasjon, se http://www.ssb.no/emner/03/05/lovbrudde/om.html

   Artikkel
  • Innvandrere og nordmenn som offer og gjerningsmenn

   Publisert:

   Om publikasjonen

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

   Sammendrag

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen ISBN (trykt) 82-537-4816-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 68 Målform

   Publikasjon
  • Barne- og ungdomskriminalitet i Norge på 1990-tallet

   Publisert:

   . Utviklingen i registrert barne- og ungdomskriminalitet viser i totalitet ikke et dramatisk bilde, men noen former for kriminalitet. For barn under den kriminelle lavalder (5-14 år), er det liten endring i de fleste former for kriminalitet. Forfatter: Sturla Falck

   Artikkel
  • Mer vold enn ventet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/3 Innvandrere som ofre Mer vold enn ventet Publisert: 15. juni 2000 Ikke-vestlige innvandrere registreres oftere som voldsofre enn det tidligere undersøkelser skulle tyde på. En

   Artikkel