Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 47 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 29. oktober 2020 2019 Lovbrudd etterforsket 288 124 Lovbrudd etterforsket og oppklart 141 103 Siktelser mot personer 143 442 Siktede personer 69 345 Siktede personer som

   Statistikk
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. AntallPublisert 26. november 2020 2019 Straffereaksjoner i alt 278 620 Forenklet forelegg 216 950 Straffereaksjoner unntatt forenklet fo

   Statistikk
  • Fengslinger

   Publisert:

   Innsatte per 1. januar, nyinnsettelser, løslatelser og fengslingsdager etter type fengsling. Absolutte tall1Publisert 25. mars 2021 Alle typer fengslinger Varetekt ¬ Fengselsdom, anstalt ¬ Fengselsd

   Statistikk
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   Husholdninger og personer etter eierform, bygningstype og trangboddhet, antall og prosent.Publisert 23. mars 2021 2020 Personer Husholdninger Antall Prosent Antall Prosent 1Tallene for 2015 og 2016

   Statistikk
  • Arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   Statistikken gir oversikt over personer som er mottakere av arbeidsavklaringspenger i henhold til regelverket fra Folketrygden. Det er sentralt i statistikken å beskrive mottakere av arbeidsavklaringspenger etter ulike kjennetegn, samt å beskrive deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

   Statistikk
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

   Statistikk
  • Uføretrygdede

   Publisert:

   Statistikk over antall og andel uføretrygdede i befolkningen i alderen 18-67 år. Tall for uføretrygdede fordeles etter ulike kjennetegn som kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Det gis også tall for nye uføretrygdede, gradert uførepensjon og tilknytning til arbeidsmarkedet. Tall for både kommuner, fylker og hele landet.

   Statistikk
  • Barnevern

   Publisert:

   Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, undersøkingar og tiltak, og barna dette gjeld. Målgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 år. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta.

   Statistikk
  • Alderspensjonister

   Publisert:

   Statistikken gir oversikt over personer som er alderspensjonister i henhold til regelverket for alderspensjon fra Folketrygden. Det er sentralt i statistikken å beskrive alderspensjonister etter ulike kjennetegn, samt å beskrive deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

   Statistikk
  • Stor nedgang i soning av bøter i fengsel

   Publisert:

   . I løpet av de siste årene har det vært en tydelig økning i antall innsatte med seksuallovbrudd, og de 488 som sonet for slike lovbrudd i 2019 er 18 år 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Annet lovbrudd (inkl

   Artikkel
  • Nye tall for siktelser og innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også når det gjelder type lovbrudd og personenes landbakgrunn. Tabellene viser også

   Artikkel
  • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

   Publisert:

   Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Publisert: 23. april 2021 I 2019 ble 56 prosent av den økonomiske sosialhjelpen utbetalt til innvandrere. Samtidig utgjorde innvandrere

   Artikkel
  • Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere - Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 2019- SSB

   Publisert:

   Nøkkeltall for mottakere av økonomisk sosialhjelp. 20191 Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Befolkningen for øvrig 1Uoppgitte er utelatt fra tabellen, men er med i totaltallene i fotnote

   Artikkel
  • Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon?

   Publisert:

   SSB analyse 2021/04 Er innvandrere utsatt for ensomhet og sosial eksklusjon? Publisert: 17. mars 2021 De fleste innvandrere er ikke ensomme. Innvandrere opplever likevel i større grad ensomhet og eksk

   Artikkel
  • Færre fekk tiltak frå barnevernet

   Publisert:

   Færre fekk tiltak frå barnevernet Publisert: 2. juli 2020 54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandra

   Artikkel