Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Innvandring og innvandrere (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 191 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Etterforskede lovbrudd

   Publisert:

   Lovbrudd etterforsket og oppklart, siktelser mot personer, siktede personer og siktede personer med tilbakefall i en femårsperiode. Absolutte tallPublisert 23. oktober 2019 2018 Lovbrudd etterforsket 287 647 Lovbrudd etterforsket og oppklart 141 029 Siktelser mot personer 142 972 Siktede personer 70 497 Siktede personer som

   Statistikk
  • Etterforskede lovbrudd

   Færre unge tatt for lovbrudd

   Publisert:

   (se tekstboks og artikkelen Nye kriminalstatistikker). Stor ulikhet i oppklaring av ulike lovbruddstyper Hvorvidt lovbrudd blir oppklart eller ikke, og hvilke strafferettslige Færre unge tatt for lovbrudd Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 329 000 lovbrudd i

   Statistikk
  • Straffereaksjoner

   Publisert:

   Straffereaksjoner etter type reaksjon, og straffede personer. AntallPublisert 9. april 2019 2017 Straffereaksjoner i alt 277 175 Betinget påtaleunnlatelse 3 675 Forenklet forelegg 209 609 Forelegg 4

   Statistikk
  • Fengslinger

   Publisert:

   : Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare nivå inngår i en av de ni lovbruddsgruppene. Lovbruddskategori var en fordeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser som ble brukt i statistikkens

   Statistikk
  • Fortsatt færre oppklarte lovbrudd

   Publisert:

   innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, men Lovbruddskategoriene forbrytelse og forseelse kan ikke videreføresFortsatt færre oppklarte lovbrudd Publisert: 23. oktober 2019 Det var i alt 287 600 ferdig etterforskede lovbrudd i 2018, som er 0,4 prosent færre enn året før

   Artikkel
  • Uføretrygdede

   Publisert:

   Uføretrygdede etter kjønn og alder, og nye uføretrygdede, 18-67 år.Publisert 5. juli 2019 2018 Uføretrygdede Uføretrygdede i prosent av befolkningen Begge kjønn 350 420 10,1 Menn 144 790 8,2 Kvinner

   Statistikk
  • Alderspensjonister

   Publisert:

   Alderspensjonister, etter kjønn og alderPublisert 4. juli 2019 2018 Alderspensjonister Alderspensjonister i prosent av befolkningen Menn Kvinner Menn Kvinner 62 år 10 615 3 848 34,3 12,5 63 år 13 033

   Statistikk
  • Økonomisk sosialhjelp - årlig

   Publisert:

   Økonomisk sosialhjelpPublisert 3. juli 2019 2018 Sosialhjelpsmottakere 133 140 Enslige menn i alt 52 557 Enslige kvinner i alt 29 227 Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold 54 920 Brutto utb

   Statistikk
  • Barnevern

   Publisert:

   Hovudtal for barnevernsstatistikkenPublisert 3. juli 2019 2016 2017 2018 1Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere årganger ble omsorg

   Statistikk
  • Boforhold, registerbasert

   Publisert:

   Husholdninger og personer etter eierform, bygningstype og trangboddhet, antall og prosent.Publisert 7. mai 2019 2018 Personer Husholdninger Antall Prosent Antall Prosent 1Tallene for 2015 og 2016 bl

   Statistikk
  • Mer detaljerte tall for siktede med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   når det gjelder utbredelsen av registrert kriminalitet. Mange av de hovedtrekkene vi kjenner fra kriminalstatistikken generelt gjelder også for innvandrere. Disse andelene varierer imidlertid mye etter hva slags type lovbrudd man ser på. Tabell 1. Siktede personer, etter befolkningsstatus

   Artikkel
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger1Publisert 13. desember 2018 Personer Prosent Personer, endring fra året før 2017 2017 2016 - 2017 1Bosatte 15 år og over I alt 4 354 108 100,0

   Statistikk
  • Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge

   Publisert:

   . Analysene i denne studien er basert på statistikken over etterforskede lovbrudd, og undersøker sammenhengen mellom botid og kriminalitet med fokus påRapporter 2017/37 Botid og kriminalitet blant voksne innvandrere i Norge Publisert

   Publikasjon
  • Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

   En analyse av registerdata for perioden 1992-2015

   Publisert:

   Rapporter 2017/36 En analyse av registerdata for perioden 1992-2015 Kriminalitet blant innvandrere og. Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Rekordmange i fengsel i 2016

   Publisert:

   økning av kvinner i fengselsanstaltene. Noen trekk ved utviklingen må da ses i lys av utviklingen i statistikkene over de som blir tatt og straffet for de ulike typene av lovbrudd. Figur 3 Flere som soner for mer alvorlige lovbrudd Det var ikke bare økningen i gjennomføringen av de korteste dommene som gjorde at omfanget av soning i fengsel økte

   Artikkel