Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 90 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen

   En empirisk analyse

   Publisert:

   Rapporter 2005/11 En empirisk analyse Fattigdom i Stor-Osloregionen Publisert: 18. mai 2005 Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størs

   Publikasjon
  • Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem?

   Publisert:

   Fattigdom i Norge Fattigdom i Norge: Et hovedstadsproblem? Publisert: 16. juni 2005 Geografiske levekostnadsforskjeller fører til at personer som lever i økonomiske pressområder trenger høyere inntekt

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2006/2 Årlig rapport om økonomi og levekår for ulike grupper Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom" Publisert: 18. mai 2006 Har det blitt flere med lavinntekt - eller det som i

   Artikkel
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   Rapporter 2006/20 En empirisk analyse av perioden 1993-2001 Årlig og kronisk fattigdom i Norge Publisert: 12. juni 2006 Hovedformålet med denne studien er å kartlegge omfanget av kronisk og årlig fatt

   Publikasjon
  • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

   Studenters levekår 2005

   Publisert:

   Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

   Publikasjon
  • Barn av høyt utdannede får mest støtte

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/1 Levekårsundersøkelsen for studenter 2005 Barn av høyt utdannede får mest støtte Publisert: 15. februar 2007 Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av stu

   Artikkel
  • Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2007/4 Barn i familier med lavinntekt Er effekten av kontantstøtten spist opp av redusert barnetrygd? Publisert: 20. september 2007 Innføringen av kontantstøtten i 1998 medførte et kl

   Artikkel
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 098 Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier Mikrosimulering i praksis Publisert: 1. januar 2008 Mikrosimulering i praksis. Analyser av endringer

   Publikasjon
  • Lever de med tynn lommebok «over evne»?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2008/3 Lavinntekt og forbruk Lever de med tynn lommebok «over evne»? Publisert: 16. juni 2008 De bruker mer penger enn hva deres registrerte inntekt tilsier. Lavinntektsgruppen har en

   Artikkel
  • Inntektsfattig eller levekårsfattig?

   Publisert:

   , forurensning, kriminalitet og hærverk). Problemer i stedet for kroner Den offentlige debatten handler stort sett om fattigdom som lav inntekt. Men det er mulig

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   ». Og i kriminalstatistikken får vi tall for forseelser og forbrytelser mot alkoholloven

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler

   Publisert:

   Rapporter 2011/28 Materielle og sosiale mangler Publisert: 27. juli 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Fattigdom kan defineres og avgrenses på man

   Publikasjon
  • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011

   Publisert:

   Rapporter 2012/08 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2011 Publisert: 24. februar 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Inntekts- og leve

   Publikasjon
  • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

   Levekår blant studenter

   Publisert:

   Rapporter 2012/38 Levekår blant studenter Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Publisert: 19. november 2012 Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den gå

   Publikasjon