Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 47 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   Statistiske analyser 115 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne På like vilkår? Publisert: 15. september 2010 Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Denne publika

   Publikasjon
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   Rapporter 2010/20 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008 Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne Publisert: 19. april 2010 Rapporten

   Publikasjon
  • Svekket psykisk helse blant homofile og lesbiske

   Publisert:

   Seksuell identitet og levekår Svekket psykisk helse blant homofile og lesbiske Publisert: 7. april 2010 Personer som føler seg seksuelt tiltrukket av samme kjønn, rapporterer noe oftere enn andre om s

   Artikkel
  • Unge uføres levekår

   Publisert:

   Rapporter 2009/35 Unge uføres levekår Publisert: 28. september 2009 I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

   Publikasjon
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Notater 2009/29 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007) Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Publikasjon
  • Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Alder og livskvalitet Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror? Publisert: 9. mars 2009 Det er en vanlig antakelse at det psykiske velværet synker med aldere

   Artikkel
  • Mange har store helseutgifter

   Publisert:

   Levekårsundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne, 2007 Mange har store helseutgifter Publisert: 26. februar 2009 Høye helseutgifter medvirker til at mange med nedsatt funksjonsevne har st

   Artikkel
  • Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2008/65 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007 Publisert: 1. desember 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjon

   Publikasjon
  • Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen

   Publisert:

   Innvandreres helse Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Publisert: 10. september 2008 Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen. De mel

   Artikkel
  • Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede

   En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

   Publisert:

   Notater 2007/12 En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede Publisert: 30. januar 2007 Denne publikasjonen e

   Publikasjon
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/2 Funksjonshemmedes levekår 1987-1995 Sakker akterut, tross forbedringer Publisert: 4. mai 1998 På de fleste områder har funksjonshemmede dårligere levekår enn nordmenn flest. På

   Artikkel
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . ( Side 191-208). (Rapporter 2017/3). Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211 Ingebretsen

   Artikkel
  • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

   Publisert:

   på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   ». Og i kriminalstatistikken får vi tall for forseelser og forbrytelser mot alkoholloven

   Artikkel
  • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

   Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

   Publisert:

   år med grunn- og/eller hjelpestønad per 31. desember 2007 Tabell 7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune

   Statistikk