Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 28 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   Høyt utdannede behandler smerter selv Publisert: 21. juni 2017 I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfr

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   Spesialisthelsetjenesten 2005–2015 Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Publisert: 20. mars 2017 Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 san

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2017/09 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse 2015 Publisert: 2. februar 2017 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjennom

   Publikasjon
  • Eldre og enslige har minst sosial kontakt

   Publisert:

   Eldre og enslige har minst sosial kontakt Publisert: 24. juni 2016 De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige m

   Artikkel
  • Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   Oslofolk er sunnest i landet Publisert: 20. juni 2016 Nordmenns levevaner blir bedre, men i et folkehelseperspektiv går utviklingen saktere enn ønsket. Til tross for at vi røyker mindre, drikker mindr

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2014/03 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 Publisert: 24. januar 2014 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste pub

   Publikasjon
  • Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2008/65 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007 Publisert: 1. desember 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjon

   Publikasjon
  • Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede

   En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

   Publisert:

   Notater 2007/12 En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede Publisert: 30. januar 2007 Denne publikasjonen e

   Publikasjon
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . ( Side 191-208). (Rapporter 2017/3). Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211 Ingebretsen

   Artikkel
  • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

   Publisert:

   på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

   Artikkel
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   ». Og i kriminalstatistikken får vi tall for forseelser og forbrytelser mot alkoholloven

   Artikkel
  • Innvandrerens møte med fastlegen

   Publisert:

   -forhold-og-kriminalitet/ssp/2011-2 ) Blom, Svein (2008): Innvandreres helse 2005/2006, Rapporter 2008/35, Statistisk sentralbyrå. ( http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/innvandreres-helse-2005-2006 ) IMDi-rapport (2007). Fastleger og tolketjenester, 6-2007, Integrerings og

   Artikkel
  • Folkehelse i samhandlingens tegn

   Publisert:

   nett­utgaven av Samfunnsspeilet: http://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sosiale-indikatorer Referanser Amdam, Sverre og Signe

   Artikkel