Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 28 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Sammendrag

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Om publikasjonen

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 8. september 2020 Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjon

   Artikkel
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger omfanget av ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede i befolkningen. Statistikken dekker omsorgsarbeid både i og utenfor egen husholdning, omfang og type omsorg.

   Statistikk
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

   Publikasjon
  • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

   Publisert:

   4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre Publisert: 21. juli 2020 36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere k

   Artikkel
  • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   Statistikken viser levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler på varig basis, eller som har fått tildelt uføretrygd, grunnstønad eller hjelpestønad. Dette er offentlige ytelser som i stor grad mottas av personer med varig funksjonsnedsettelse.

   Statistikk
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Publisert: 1. juli 2020 En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befo

   Artikkel
  • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger sosial kontakt med familie, venner og naboer for ulike grupper i befolkningen. Både hyppighet i kontakt og kvaliteten på sosiale relasjoner dekkes i statistikken.

   Statistikk
  • De over 80 lever sunnere

   Publisert:

   De over 80 lever sunnere Publisert: 25. juni 2020 Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgruppe

   Artikkel
  • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoengPublisert 25. juni 2020 Begge kjønn Menn Kvinner 2019 Endring fra 2008 (prosentpoeng) 2019 Endri

   Statistikk
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalit

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Innvandrermenns helse svekket blant de eldste

   Publisert:

   . ( Side 191-208). (Rapporter 2017/3). Hentet fra https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211 Ingebretsen

   Artikkel
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   Høyt utdannede behandler smerter selv Publisert: 21. juni 2017 I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfr

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   Spesialisthelsetjenesten 2005–2015 Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Publisert: 20. mars 2017 Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 san

   Artikkel