Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 41 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • "Hjemliggjøring" av eldreomsorgen på 1990-tallet?

   Publisert:

   på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet. 1980-årenes negative utvikling på arbeidsmarkedet var blant det mest negative, ved siden av en tiltakende kriminalitet

   Artikkel
  • Sakker akterut, tross forbedringer

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/2 Funksjonshemmedes levekår 1987-1995 Sakker akterut, tross forbedringer Publisert: 4. mai 1998 På de fleste områder har funksjonshemmede dårligere levekår enn nordmenn flest. På

   Artikkel
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/6 Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt Publisert: 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1

   Artikkel
  • Mens vi venter på eldrebølgen...

   Publisert:

   behovet for å si fra når problemene tårner seg opp. Men i rusbehandlingen, der er det solid mannsovervekt. Menn dominerer kriminalstatistikken. Et sted. Det er også slik at kvinnene begår de mindre alvorlige lovbruddene, noe som gjenspeiler seg i fengselsbefolkningen, der kvinnene i enda større grad er en

   Artikkel
  • Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede

   En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå

   Publisert:

   Notater 2007/12 En kartlegging av KOSTRA, levekårs- og arbeidskraftundersøkelsene i Statistisk sentralbyrå Data om tilgjengelighet for funksjonshemmede Publisert: 30. januar 2007 Denne publikasjonen e

   Publikasjon
  • Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen

   Publisert:

   Innvandreres helse Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Publisert: 10. september 2008 Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen. De mel

   Artikkel
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   Emner Helse, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Helseforhold og levevaner ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)

   Utfordringar i helse- og sosialtenester i kommunane

   Publisert:

   år med grunn- og/eller hjelpestønad per 31. desember 2007 Tabell 7 Anmeldte lovbrudd, etter utvalgte lovbruddsgrupper, gjerningsfylke og -kommune

   Statistikk
  • Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2008/65 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøking blant personar med nedsett funksjonsevne 2007 Publisert: 1. desember 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjon

   Publikasjon
  • Mange har store helseutgifter

   Publisert:

   Levekårsundersøkelse blant personer med nedsatt funksjonsevne, 2007 Mange har store helseutgifter Publisert: 26. februar 2009 Høye helseutgifter medvirker til at mange med nedsatt funksjonsevne har st

   Artikkel
  • Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2009/1 Alder og livskvalitet Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror? Publisert: 9. mars 2009 Det er en vanlig antakelse at det psykiske velværet synker med aldere

   Artikkel
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Notater 2009/29 Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007) Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Publikasjon
  • Unge uføres levekår

   Publisert:

   Rapporter 2009/35 Unge uføres levekår Publisert: 28. september 2009 I denne rapporten sammenligner vi forskjeller i ulike levekårsforhold for personer som fikk varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne

   Publikasjon
  • «Drikfældighed blandt arbeidsklassen er desværre almindelig»

   Publisert:

   ». Og i kriminalstatistikken får vi tall for forseelser og forbrytelser mot alkoholloven

   Artikkel
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon