Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 40 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvali

   Publikasjon
  • Høyt utdannede behandler smerter selv

   Publisert:

   Høyt utdannede behandler smerter selv Publisert: 21. juni 2017 I en spørreundersøkelse fra SSB sier 36 prosent at de har brukt medisiner mot smerter de siste to ukene. De ivrigste brukerne av reseptfr

   Artikkel
  • Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler

   Publisert:

   Spesialisthelsetjenesten 2005–2015 Reduserte kostnader på grunn av nye pensjonsregler Publisert: 20. mars 2017 Vanligvis stiger kostnadene ved norske sykehus fra år til år, men både i 2010 og 2014 san

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2015

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2017/09 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse 2015 Publisert: 2. februar 2017 Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 er det gjenno

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   stønad, Reiseliv, Landtransport, Statlige finanser, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   Levekår, Sosiale forhold og kriminalitet, Helse, Helseforhold og levevaner ISBN (elektronisk) 978-82-537-7430-5 ISBN

   Publikasjon
  • Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2002/6 Sosiale levekår på Svalbard - sosialt og aktivt Publisert: 6. desember 2002 Befolkningen i Longyearbyen har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1

   Artikkel
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   årlig panelundersøkelse. Arbeidsmiljø var tema i 1996, 2000, 2003, 2006 og 2009. Boforhold, fritidsaktiviteter og offer for lovbrudd var tema i 1997, 2001, 2004 og 2007

   Statistikk
  • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

   Eldre og enslige har minst sosial kontakt

   Publisert:

   årlig panelundersøkelse. Arbeidsmiljø var tema i 1996, 2000, 2003, 2006 og 2009. Boforhold, fritidsaktiviteter og offer for lovbrudd var tema i 1997, 2001, 2004 og 2007

   Statistikk
  • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

   Oslofolk er sunnest i landet

   Publisert:

   Nordmenns levevaner blir bedre, men utviklingen går saktere enn ønsket. 12 prosent av den norske befolkningen har fedme, viser SSBs levekårsundersøkelse. Helse og levevaner per 2015 og endring fra 200

   Statistikk
  • Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 15. september 2016 Én av seks yter regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjonshemmede. Det er i aldersgruppen 45–66 år a

   Artikkel
  • Eldre og enslige har minst sosial kontakt

   Publisert:

   Eldre og enslige har minst sosial kontakt Publisert: 24. juni 2016 De aller fleste har en nær fortrolig og minst to personer de kan be om hjelp hvis de får personlige problemer, men eldre og enslige m

   Artikkel