Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 47 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Ulønnet omsorgsarbeid blant personer 16 år og over. ProsentPublisert 8. september 2020 2019 2015 - 2019 Andel personer Endring i prosentpoeng Tilhører husholdning med pleie- eller tilsynstrengende (

   Statistikk
  • Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse

   Publisert:

   Brukere av tekniske hjelpemidlerPublisert 21. juli 2020 Personer Endring i prosent 2018 2019 2018 - 2019 Minst ett hjelpemiddel I alt 535 608 559 388 4 Ufør 83 426 88 892 7 Motordrevne rullestoler

   Statistikk
  • Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Sosial kontakt blant personer 16 år og over. 2019. ProsentPublisert 1. juli 2020 2019 Lite vennekontakt 9 Uten en fortrolig 3 Andel med 2 eller færre personer de kan regne med hvis personlige proble

   Statistikk
  • Helseforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Helse og levevaner per 2019 og endring fra 2008 til 2019. Menn og kvinner. Prosent og prosentpoengPublisert 25. juni 2020 Begge kjønn Menn Kvinner 2019 Endring fra 2008 (prosentpoeng) 2019 Endri

   Statistikk
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid

   Publisert:

   Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Publisert: 8. september 2020 Omtrent en av fire uføre og deltidsarbeidende gjør regelmessig ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre eller funksjon

   Artikkel
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   Rapporter 2020/29 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017 Økonomi, helse og livskvalitet Publisert: 24. august 2020 Denne rapporten, basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017, viser at det

   Publikasjon
  • 4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre

   Publisert:

   4 av 10 brukere av NAVs hjelpemiddelsentraler er uføre Publisert: 21. juli 2020 36 prosent av de mellom 18 og 66 år som i 2019 fikk tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralene, var uføre. Flere k

   Artikkel
  • Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer

   Publisert:

   Flere har noen de kan regne med ved personlige problemer Publisert: 1. juli 2020 En stadig mindre andel har få venner eller familie som kan hjelpe hvis man har personlige problemer. 17 prosent av befo

   Artikkel
  • De over 80 lever sunnere

   Publisert:

   De over 80 lever sunnere Publisert: 25. juni 2020 Personer 80 år og eldre spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker, de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgruppe

   Artikkel
  • Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

   Teknisk dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2019/26 Teknisk dokumentasjonsrapport Etablering av en plattform for måling av livskvalitet Publisert: 24. juni 2019 Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalit

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Innvandreres helse 2005/2006

   Publisert:

   Emner Helse, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Helseforhold og levevaner ISBN (elektronisk

   Publikasjon