Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (17)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 17 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Studenters inntekt, økonomi og boforhold

   Studenters levekår 2005

   Publisert:

   Rapporter 2007/02 Studenters levekår 2005 Studenters inntekt, økonomi og boforhold Publisert: 10. januar 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette

   Publikasjon
  • Samordnet levekårsundersøkelse 2007 - tverrsnitt, tema: boforhold

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2008/37 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2007 - tverrsnitt, tema: boforhold Publisert: 15. juli 2008 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012; Tema: bolig og boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2013/22 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012; Tema: bolig og boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

   Publikasjon
  • Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet

   Publisert:

   Vanskeligstilte på boligmarkedet Barnefamilier særlig utsatt på boligmarkedet Publisert: 9. desember 2014 122 000 personer i Norge bor trangt eller har en økonomisk situasjon som gjør at de er vanskel

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   : boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert: 21. januar 2016 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

   Publikasjon
  • Dårligere boforhold for leiere enn for eiere

   Publisert:

   opplever problemer med kriminalitet, vold eller hærverk i boområdet. Personer som leier bolig og borettslagseiere opplever dette oftere enn selveiere. Dette

   Artikkel
  • Enslige forsørgere har dårligere boligstandard

   Publisert:

   Boforhold for barnefamilier med lav inntekt Enslige forsørgere har dårligere boligstandard Publisert: 12. april 2016 Siden 2006 er det blitt mindre vanlig at barnefamilier med lav inntekt eier boligen

   Artikkel
  • Eierandelen holder seg høy og veksten i boutgifter avtar

   Publisert:

   støy, forurensning og kriminalitet, sammenlignet med aleneboende (figur 3). Enslige forsørgere har generelt. De som bor mer spredtbygd er også i mindre grad plaget av støy, forurensning og kriminalitet sammenlignet med de som bor på tettsted

   Artikkel
  • Vanskeligstilte på boligmarkedet

   Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet?

   Publisert:

   Rapporter 2017/06 Hvordan måle og hvem er utsatt på boligmarkedet? Vanskeligstilte på boligmarkedet Publisert: 5. april 2017 Mellom 177 000 og 282 400 personer kan være vanskeligstilt på boligmarkedet

   Publikasjon
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert: 23. april 2018 Denne rapporten skal gi et bredt bilde av boforholdene i Norge, med fokus på grupper med en spesiel

   Publikasjon
  • Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

   Dokumentasjon

   Publisert:

   Notater 2018/20 Dokumentasjon Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017 Publisert: 7. mai 2018 Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen

   Publikasjon
  • Flest boligeiere blant sosialhjelpsmottakere med jobb

   Publisert:

   Flest boligeiere blant sosialhjelpsmottakere med jobb Publisert: 22. november 2018 Sosialhjelpsmottakere som er arbeidsledige og utenfor Navs registre, har oftere ikke noe sted å bo. Har man arbeidsin

   Artikkel
  • Boforhold, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Statistikken kartlegger boforhold for personer og husholdninger. Den omfatter eierstatus, bomiljø, boligstørrelse, boligtype og -standard og boligøkonomi. Tallene er basert på Levekårsundersøkelsen EU-SILC.

   Statistikk
  • Én av tre bor i område som er trafikkfarlig for barn

   Publisert:

   største byene bor oftere enn dem i spredtbygde strøk på steder som er trafikkfarlig for barn og på steder med støy og kriminalitet største byene bor oftere enn dem i spredtbygde strøk på steder som er trafikkfarlig for barn og på steder med støy og kriminalitet

   Artikkel
  • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

   Dokumentasjonsnotat

   Publisert:

   Notater 2019/14 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

   Publikasjon