Søk

Viser 15 av 65
Sorter:
 1. Eldre innvandrere

  , Akersveien 26, Oslo Vi arrangerer fagseminar om eldre innvandrere i Norge. På seminaret presenteres resultater fra rapporten Eldre innvandrere i Norge (Dzamarija red., 2022

 2. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  /artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-husholdningssammensetning Andresen, S. M. H., Bye, K. Snellingen, Dzamarija, M. T., Epland, J

 3. Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

  Epidemiology, dyab066) Kirkeberg, M. I., M. T. Dzamarija, N.V.L., Bratholmen & F. Strøm (2019). Norskfødte med innvandrerforeldre- hvordan går det med dem

 4. Nesten 15 prosent er innvandrere - SSB

  . Innvandring Oppdrag innvandring oppdraginnvandring@ssb.no Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 Alice Steinkellner

 5. Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn - SSB

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte

 6. Store ulikheter i formue - SSB

  Norge sammenlignet med familieinnvandrere og flyktninger (Dzamarija, 2013). Dersom formålet med å innvandre til Norge er arbeid, kan sparing i mer likvide

 7. Visualisering av innvandringsgrunner - SSB

  . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas

 8. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 2000, 2015 og 2016- SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 9. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016 - SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 10. Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning - SSB

  . Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

 11. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Inngåtte ekteskap blant innvandrere, etter kvinnens og mannens landbakgrunnog ektefellens innvandringsbakgrunn. 2016 - SSB

  . Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

 12. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 1998-2016 - SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 13. Flyktninger som får familien til Norge - SSB

  familien til landet, sier seniorrådgiver Minja Tea Dzamarija i Statistisk sentralbyrå

 14. Oppdatert statistikk om barn og unge - SSB

  . - Nettsidene gir brukerne en unik mulighet til å ha enkel tilgang, og god oversikt over, statistikk om gruppen barn og unge, sier de ansvarlige for sidene Trude Jakobsen og Minja Tea Dzamarija. Forfatter

 15. Nye betegnelser om innvandrere - SSB

  ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4/2008 der hun