– Dette er den største økningen i antall bosatte innvandrere fra ett enkelt land i løpet av ett år enn det vi har sett tidligere, sier spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija.

I begynnelsen av 2023 bodde det 36 800 ukrainere i landet. Dette gjorde også utslag på totalt antall innvandrere. Oppdaterte tall fra statistikken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre viser at i 2022 økte antall bosatte Personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre. mer enn noe tidligere år. I 2023 bodde det hele 57 900 flere innvandrere i Norge enn året før, noe som er den største økningen vi har sett fra ett år til et annet. Totalt var 877 200 innvandrere registrert som bosatt, noe som utgjorde 16 prosent av befolkningen.

Tredje største innvandrergruppe

Den store tilveksten har ført til at personer med ukrainsk landbakgrunn er blitt den tredje største innvandrergruppen i Norge etter polakkene med 107 400, og litauerne som teller 42 500 innvandrere. For ett år siden, ved inngangen til 2022, utgjorde de da 6 500 ukrainske innvandrerne, den 34. største innvandrergruppen.

Det er en tydelig overvekt av kvinner blant bosatte innvandrere fra Ukraina, med 71 prosent kvinner og 29 prosent menn blant de over 18 år. De ukrainske innvandrerne er yngre enn befolkningen i Norge, og to av tre er under 40 år gamle. I hele befolkningen er en av to i tilsvarende alder. 

Det bor ukrainere i alle landets kommuner. Mange ukrainske flyktninger oppholder seg ennå i asylmottakskommunen der de bor midlertidig, fordi de ennå ikke har fått tildelt bosettingskommune. Det kan føre til at tallene kan være høyere enn de ellers ville vært for enkelte kommuner.

Figur 1. Befolkningspyramide for hele befolkningen og innvandrere fra Ukraina, 1.1.2023. Prosent