Tall om barn og unge

Oppdatert statistikk om barn og unge

Publisert:

Statistikksidene om barn og unge har fått en ansiktsløftning, og inneholder nå fyldige artikler, tabeller og figurer om alt fra barn og unges helse, fritid og skolesituasjon til familieforhold og økonomi. - Nettsidene gir brukerne en unik mulighet til å ha enkel tilgang, og god oversikt over, statistikk om gruppen barn og unge, sier de ansvarlige for sidene Trude Jakobsen og Minja Tea Dzamarija.

- Vi har endret sidene for at det skal bli mer oversiktlig å se de regionale forskjellene når tallene brukes til for eksempel analyse- og planleggingsformål, sier de ansvarlige for sidene Minja Tea Dzamarija og Trude Jakobsen.

 • Her finner du tall for barn og unge:
  http://www.ssb.no/barnogunge/

  De ti emneområdene:
  - barn og unge i befolkningen
  - barn og unges familier
  - barn og unges helse
  - barn og unges lovbrudd
  - barn og unges fritid
  - barn i barnehager
  - barn og unge i skolen
  - unge på arbeidsmarkedet
  - barn og økonomi og barn og unge i barnevernet

Alle fakta som Statistisk sentralbyrå har om barn og unge er samlet på nettstedet. Blant annet kan du finne statistikk om barnehagedekningen i de enkelte kommunene, hvor mange elever som går i grunnskolen, oversikt over budsjett for kjernefamilien, reaksjoner i forbrytelsessaker for 15-17-åringer og barn og unges bruk av medier.

- Statistikken er inndelt i ti ulike områder og omfatter også en egen 'analysedel'. Her får man et sammendrag av hvert enkelt emne i form av korte artikler, for å gi brukerne lettere tilgang til hovedinnholdet i det statistiske materiale som presenteres, forteller Jakobsen og Dzamarija.

Både artikler, tabeller og figurer kan fritt brukes av alle som har behov for det. - Målgruppene for nettstedet er mange. De kan brukes både av elever, planleggere, forskere og alle andre som har behov eller interesse for tall om barn og unge, sier de to SSB-statistikerne.

Tabellene på nettstedet gis på ulike regionale nivå, avhengig av hva som er tilgjengelig av data. Noen tall gis kun på landsnivå, men de fleste tabellene gir også tall for fylker og kommuner. - Vi har endret sidene for at det skal bli mer oversiktlig å se de regionale forskjellene når tallene brukes til for eksempel analyse- og planleggingsformål, sier Minja Tea Dzamarija som har ledet prosjektet med å lage de nye nettsidene.

- Det demografiske området har blitt mer omfattende, og har fått lagt til en "kjønnsdimensjon". For en del tabeller som tidligere dekket kun fylker, har vi også fått på plass kommunetall. Videre har adopsjoner blitt presentert som nytt statistisk underemne i befolkningsdelen, sier hun.

Ferske tall

De fleste tabellene på Barn og unge-sidene er nå oppdatert med tall fra 1999-2001. - Målet er å skaffe de nyeste tallene for alle eksisterende emner. Statistikk over de ulike emnene publiseres til ulike tider på året og med ulik aktualitet. Derfor tilrettelegger vi nye tall på dette "samlenettstedet" kun i april hvert år, for å sikre størst mulig aktualitet samlet sett. Det vil likevel være anledning for brukerne å forhøre seg om statistikk på ønsket område er tilgjengelig før dette, opplyser prosjektlederen.

Litt fakta om prosjektet
Barne- og familiedepartementet har finansiert arbeidet med publikasjonen, og gitt sine faglige innspill til prosjektet. I prosjektets etableringsfase ble også representanter fra Barneombudet og Norges forskningsråd brukt som faglige rådgivere.

De første tallene ble publisert i 1998, og har siden blitt utgitt årlig. Datakildene er ulike registre og utvalgsundersøkelser, blant annet Kultur- og medieundersøkelsen 2000. Barn er definert som personer under 18 år, det vil si under myndig alder. Dette er i tråd med norsk lov og FNs konvensjon om barnerettene. Tabellene dekker ulike aldersspenn, avhengig av hva som er hensiktsmessig og/eller finnes om emnet.

Her finner du tall for barn og unge: http://www.ssb.no/barnogunge/

 

Kontakt