Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016

Tilbake til artikkelen

Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016
Landbakgrunn1 I alt Norskfødte med innvandrerforeldre Norskfødte med innvandrerforeldre, prosent
1Mors, eventuelt fars eller besteforeldrenes utenlandske fødeland
I alt 58 890 11 186 100
Norge 34 144 - -
Norden 3 911 540 5
Vest-Europa unntatt Norden 2 925 549 5
EU-land i Sentral- og Øst-Europa 4 040 3 106 28
Øst-Europa unntatt EU-land 1 743 1 048 9
Afrika 3 417 2 538 23
Asia med Tyrkia 6 382 3 176 28
Sør- og Mellom-Amerika 1 070 176 2
Nord-Amerika og Oseania 1 113 53 0
Uoppgitt 145 - -

Kontakt