Innvandrere, etter landbakgrunn. 1970 og 2017. Absolutte tall

Tilbake til artikkelen

Innvandrere, etter landbakgrunn. 1970 og 2017. Absolutte tall
  1. november 1970 1. januar 2017
Folkemengde i alt 3 866 468 5 258 317
Innvandrere i alt 57 041 724 987
Landbakgrunn    
Norden unntatt Norge 25 609 70 925
Vest-Europa unntatt Norden 14 619 72 941
EU-land i Øst-Europa 2 853 184 942
Øst-Europa unntatt EU-land 2 484 57 740
Afrika 1 179 90 502
Asia med Tyrkia 1 729 213 989
Nord-Amerika 7 651 10 301
Sør- og Mellom-Amerika 571 21 537
Oseania 345 2 111

Kontakt