Økonomiske analyser, 5/2016

Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn

Publisert:

Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte. Blant innvandrere har flyktninger den høyeste dødeligheten. Den er også høy for de som kommer som barn og ungdom og øker markant med botid. Innsikt i slike forskjeller kan brukes i folkehelsearbeidet.

Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB)

Kontakt