Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår

   Publisert:

   Rapporter 1997/13 Langtidsarbeidslediges inntekter og økonomiske levekår Publisert: 17. juni 1997 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Langtidsarbeidslediges i

   Publikasjon
  • Enslige forsørgere og arbeidslinja

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1998/1 Enslige forsørgere og arbeidslinja Publisert: 2. mars 1998 Enslige forsørgere er en svært uensartet gruppe. Hvis mennesker i denne livsfasen skal få utnyttet sin arbeidskraft,

   Artikkel
  • Stadig færre 60-åringer jobber

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1999/5 Stadig færre 60-åringer jobber Publisert: 1. november 1999 Menn mellom 60 og 66 år er stadig sjeldnere å se i arbeidslivet, mens utviklingen for kvinner er motsatt. Et nytt og

   Artikkel
  • Kontantstøtten - hva har skjedd med yrkesdeltakelsen?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 3/2000 Kontantstøtten - hva har skjedd med yrkesdeltakelsen? Publisert: 10. april 2000 Siden kontantstøtten innebærer at det har blitt mer økonomisk attraktivt å passe egne barn h

   Artikkel
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Flere småbarnsforeldre har blitt deltidsarbeidere

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2000/5 Kontantstøtte Flere småbarnsforeldre har blitt deltidsarbeidere Publisert: 1. november 2000 De første sosiale endringene som følge av kontantstøtteordningen begynner å bli synl

   Artikkel
  • Kontantstøtten

   Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling

   Publisert:

   Rapporter 2001/05 Effekter på arbeidstilbud og inntektsfordeling Kontantstøtten Publisert: 16. februar 2001 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kontantstøtten

   Publikasjon
  • Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide?

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 2/2002 Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide? Publisert: 15. april 2002 For de fleste som tilhører den andelen av arbeidsstyrken som har rett på avtalefestet pensjon (AFP),

   Artikkel
  • God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/6 God helse og utdanning holder unge eldre i arbeidslivet Publisert: 10. desember 2003 Under halvparten av befolkningen i alderen 62-66 år er i arbeid. De siste 30 åra har den ti

   Artikkel
  • Hvorfor jobber så få alenemødre?

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/6 Hvorfor jobber så få alenemødre? Publisert: 10. desember 2003 Sammenlignet med mødre som lever i parforhold, er det en dobbelt så høy andel alenemødre uten tilknytning til arbe

   Artikkel
  • Lange arbeidsdager for gårdbrukeren

   Publisert:

   Økonomiske analyser, 6/2003 Lange arbeidsdager for gårdbrukeren Publisert: 11. desember 2003 Andelen heltidsbønder krymper stadig. Av ti norske gårdbrukere er bare fire heltidsbønder, to har inntektsg

   Artikkel
  • Skotsk og finsk ungdom kommer dårligst ut

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/1 Ungdom, ledighet og marginalisering i Europa Skotsk og finsk ungdom kommer dårligst ut Publisert: 4. mars 2004 I hele Europa er det relativt høy arbeidsledighet blant de yngste

   Artikkel
  • Større virkninger på lengre sikt

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2004/6 Kontantstøtten og mødres arbeidstilbud Større virkninger på lengre sikt Publisert: 9. desember 2004 Da kontantstøtten ble evaluert, var hovedkonklusjonen at den var en stor ref

   Artikkel
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2005/5 Seniorer og arbeid Dessertgenerasjonen; lever lenger og jobber kortere Publisert: 8. november 2005 Et framtidig problem for Norge er at andelen yrkespassive øker samtidig som a

   Artikkel