Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 33 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Statistikken viser befolkningens forhold til arbeid, utdanning og en del offentlige velferdsordninger. For personer i arbeidsstyrken vises sysselsetting kombinert med utdanning eller mottak av offentlige ytelser. Personer utenfor arbeidsstyrken fordeles på statuser som beskriver hvor langt unna sysselsetting de er og hvilke offentlige ytelser de mottar. Statistikken omfatter alle bosatte i alderen 15 år eller eldre.

   Statistikk
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Sammendrag

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Om publikasjonen

   . Tall som forteller Ansvarlig Ingrid Modig Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. ProsentPublisert 29. juni 2020 2000 2009 2019 Tallene for 2009 for "Jobbkrav, rollekonflikt og forventning i jobben" ble oppdatert 29. juni 2020 kl. 12.10. T

   Statistikk
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn, Trygd og

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • System for persondata

   Dokumentasjon fra og med årgang 2008

   Publisert:

   Notater 2020/28 Dokumentasjon fra og med årgang 2008 System for persondata Publisert: 3. september 2020 I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årg

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   Bjørn Olsen Serie og -nummer Rapporter 2018/04 Utgiver Statistisk sentralbyrå I samarbeid med Justisdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og

   Publikasjon
  • Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

   Publisert:

   SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor Publisert: 1. mars 2018 Sysselsatte i pensjonsalderen kombinerer arbeid og pensjon på ulike måter. A

   Artikkel
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Emner Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Stortingsvalg, Likestilling, Utdanningsnivå

   Publikasjon
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter, Trygd og stønad ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

   Antallet pensjonister forsetter å øke

   Publisert:

   Utbetalinger fra arbeids- og velferdsetaten (NAV). I 2013 fortsatte økningen i antall alderspensjonister, men det ble færre mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd. Antallet pensjonister fo

   Statistikk
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   Rapporter 2017/24 Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere Publisert: 22. august 2017 Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i m

   Publikasjon
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   Andel personer i alderen 16 år og over, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent1 Ikke i stand til å arbeide pga uførhet2 Antall personer I

   Artikkel