Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 61 treff for "kriminalitet" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

   Publisert:

   Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger1Publisert 13. desember 2018 Personer Prosent Personer, endring fra året før 2017 2017 2016 - 2017 1Bosatte 15 år og over I alt 4 354 108 100,0

   Statistikk
  • Dette er Norge 2019

   Tall som forteller

   Publisert:

   , Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Trygd og stønad, Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   Oppdragsgiver Arbeids- og sosialdepartementet Emner Sysselsetting, Trygd og stønad, Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

   Publisert:

   Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner Publisert: 21. august 2018 Innvandrere var i 2009 overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne, men sammenlignet med mot

   Artikkel
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Sysselsetting, Fødte og døde, Kultur, Lønn og arbeidskraftkostnader, Inntekt og formue , Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen

   Publisert:

   Arbeidsmiljø blant sysselsatte 18-66 år. ProsentPublisert 27. juni 2017 1996 2006 2016 Tilknytning til arbeidslivet Er midlertidig ansatt, andel av ansatte 12 12 10 Er uten skriftlig ansettelseskont

   Statistikk
  • Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor

   Publisert:

   SSB analyse 2018/05: Arbeid og pensjon Lettere å kombinere arbeid og tidlig pensjon i privat sektor Publisert: 1. mars 2018 Sysselsatte i pensjonsalderen kombinerer arbeid og pensjon på ulike måter. A

   Artikkel
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Sysselsetting, Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   Bjørn Olsen Serie og -nummer Rapporter 2018/04 Utgiver Statistisk sentralbyrå I samarbeid med Justisdepartementet Emner Sysselsetting, Utdanning, Sosiale forhold og kriminalitet, Arbeid og lønn ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere

   Publisert:

   Rapporter 2017/24 Avgang fra arbeidslivet blant innvandrere Publisert: 22. august 2017 Innvandrere går i mindre grad enn ikke-innvandrere av med førtidspensjon når de fyller 62 år. Innvandrere går i

   Publikasjon
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   Slik har vi det – livskvalitet og levekår, utgave 2017 Slik har vi det – livskvalitet og levekår Arbeid og utdanning Publisert: 4. juli 2017 Endret: 29. august 2018 Ordtak som «lediggang er roten til

   Artikkel
  • Arbeid og utdanning

   Publisert:

   Andel personer i alderen 16 år og over, etter kjønn, alder, utdanning, hovedaktivitet, husholdningstype, geografi og inntekt. 2015. Prosent1 Ikke i stand til å arbeide pga uførhet2 Antall personer I

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Andel som har tilbud om trening i arbeidstiden og andel som trener månedlig av dem som har tilbud, etter ulike kjennetegn. Prosent Tilbud om trening i arbeidstiden Antall personer Bruker treningstil

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Andel som har jobbrelatert helseproblem, jobbrelatert sykefravær og stillesittende arbeid etter yrkesgruppe. Prosent Helseproblem pga jobb Sykefravær pga jobb Stillesittende arbeid Antall personer I

   Artikkel
  • Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2/2017 Trening i arbeidstiden Best treningstilbud på jobben – til dem med minst helseplager Publisert: 22. mai 2017 Hver femte ansatte har tilbud om trening i arbeidstiden, men det er

   Artikkel