Både nye eneboliger og nye flerboliger har hatt en prisøkning siden 4. kvartal 2020, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger.

10,5 prosent prisvekst for nye flerboliger

Prisoppgangen var størst for nye blokkleiligheter og småhus med en økning på 10,5 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Vi må tilbake til 2. kvartal 2019 for å finne en like sterk årsvekst for nye flerboliger. Fra 3. til 4. kvartal 2021 økte prisene med 2,4 prosent.

5,6 prosent prisvekst for nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger økte med 5,6 prosent fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021. Når vi derimot sammenligner prisene for nye eneboliger med forrige kvartal ser vi en liten nedgang i prisen. Fra 3. til 4. kvartal 2021 gikk prisene ned med 1,0 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger steget med henholdsvis 9,0 prosent for eneboliger, 8,5 prosent for småhus og 5,9 prosent for blokkleiligheter fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Kvadratmeterpriser for nye eneboliger

Fra og med 2021 blir gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for nye eneboliger publisert sammen med prisindeks for nye boliger. Tallene ligger i en egen statistikkbanktabell. Det er det samme datagrunnlaget som er brukt til å beregne kvadratmeterprisene som for prisindeks for nye eneboliger. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en ny enebolig inkludert tomt i Norge var 38 693 kroner i 2021.

SSB har også tidligere publisert kvadratmeterpriser for nye eneboliger. De to tabellene er ikke direkte sammenlignbare. Blant annet blir kvadratmeterprisene nå beregnet på grunnlag av bruksarealet og ikke areal av Primære rom er boligens oppholdsrom, f.eks. kjøkken, stue, bad, soverom o.l. Boder, tekniske rom, garasje, felles trapperom og liknende regnes ikke som primære rom. som tidligere. For ytterligere informasjon om forskjellen mellom tabellen se "om statistikken".

Datagrunnlaget for prisindeks for nye eneboliger er fra og med første kvartal 2021 hentet fra matrikkel og tinglysningen. Eneboliger som er registrert ferdigstilt i det aktuelle kvartalet og som er tinglyst med en salgssum, inngår i prisindeksberegningen. Tidligere ble data innhentet gjennom en skjemaundersøkelse rettet mot eiere av nye eneboliger.

Endring av datagrunnlaget gjør at vi kun får med nye eneboliger som har blitt omsatt sammen med tomten. Indeksen fanger altså ikke opp selvbyggerboliger og boliger som er satt opp på allerede eid tomt.

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.