Både eneboliger og flerboliger har hatt en prisøkning siden 3. kvartal 2020, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger. Nye boliger i alt har hatt en prisøkning på 6,8 prosent fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021. Det siste kvartalet har prisene økt med 3,1 prosent.

Prisene på blokkleiligheter og småhus har økt med 7,1 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2020. Fra 2. til 3. kvartal har prisene økt med 3,8 prosent.

Fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021 økte prisene på nye eneboliger med 6,3 prosent. Det siste kvartalet har prisene holdt seg relativt stabile med en økning på 1,6 prosent. Prisene er målt på ferdigstillelsestidspunktet.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger steget med henholdsvis 11,5 prosent for eneboliger, 10,9 prosent for småhus og 8,0 prosent for blokkleiligheter fra 3. kvartal 2020 til 3. kvartal 2021.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Datagrunnlaget for prisindeks for nye eneboliger er fra og med første kvartal 2021 hentet fra matrikkel og tinglysningen. Eneboliger som er registrert ferdigstilt i det aktuelle kvartalet og som er tinglyst med en salgssum, inngår i prisindeksberegningen. Tidligere ble data innhentet gjennom en skjemaundersøkelse rettet mot eiere av nye eneboliger.

Endring av datagrunnlaget gjør at vi kun får med nye eneboliger som har blitt omsatt sammen med tomten. Indeksen fanger altså ikke opp selvbyggerboliger og boliger som er satt opp på allerede eid tomt.

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.