Artiklar om skatterekneskap

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

 1. Høge gassprisar gav enorme skatteinntekter Artikkel 19. januar

  Innbetalt skatt i 2022 vart prega av store innbetalingar frå petroleumssektoren. Dette året utgjorde innbetalt skatt på utvinning av petroleum heile 41 prosent av samla skatteinntekter. Det er rekordhøgt.

2022

 1. Betydeleg auke i innbetalt skatt Artikkel 20. april

  Frå januar til mars blei det betalt inn 359,8 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 38,4 prosent meir enn i første kvartal i fjor. Utanom petroleumsskattar var auken på 10 prosent.

 2. Auke i skatteinnbetalingane Artikkel 18. januar

  I 2021 blei det betalt inn 966,7 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 108,3 milliardar meir enn i 2020.

2021

 1. Auke i skatteinntektene Artikkel 18. august

  Frå januar til juli i år blei det betalt inn 543 milliardar kroner i skatt i Noreg. Dette er 24 milliardar, eller 4,7 prosent, meir enn i same periode i fjor.