232698
232698
friartikkel
2015-07-22T09:33:00.000Z
no

Statistikk for bydeler

Bydelstabeller i Statistikkbanken

Publisert:

Oppdatert:

Tabeller i Statistikkbanken med tall for bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Folketall

Folkemengde

Se alle statistikkbanktabeller for Folkemengde

 

Barn, familier og husholdninger

Familier og husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Familier og husholdninger

 

Inntekt og formue 

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

 

Skatt personer

Skattestatistikk for personer

Se alle statistikkbanktabeller for Skattestatistikk for personer

 

Folke- og boligtellinger

Folke- og boligtellingen, boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, boliger

 

Folke- og boligtellingen, hovedtall

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, hovedtall

 

Folke- og boligtellingen, husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdninger

 

Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

 

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

 

KOSTRA-tabeller på Bydel

Barnehager

 Barnevern

 Kommunehelsetjenesten

Omsorgstjenester

Boliger

Kommuneregnskap

KOSTRA bakgrunnstall

Kultur

Kontakt