232698
232698
friartikkel
2015-07-22T09:33:00.000Z
no

Statistikk for bydeler

Bydelstabeller i Statistikkbanken

Publisert:

Tabeller i Statistikkbanken med tall for bydeler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Folketall

Folkemengde

Se alle statistikkbanktabeller for Folkemengde

 

Barn, familier og husholdninger

Familier og husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Familier og husholdninger

 

Befolkningsframskrivninger

Befolkningsframskrivinger

Se alle statistikkbanktabeller for Befolkningsframskrivinger

 

Inntekt og formue 

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

 

Skatt personer

Skattestatistikk for personer

Se alle statistikkbanktabeller for Skattestatistikk for personer

 

Folke- og boligtellinger

Folke- og boligtellingen, boliger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, boliger

 

Folke- og boligtellingen, hovedtall

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, hovedtall

 

Folke- og boligtellingen, husholdninger

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdninger

 

Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt

 

Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

Se alle statistikkbanktabeller for Folke- og boligtellingen, sysselsetting og utdanning

 

KOSTRA-tabeller på Bydel

Barnehager

 Barnevern

 Kommunehelsetjenesten

Omsorgstjenester

Boliger

Kommuneregnskap

KOSTRA bakgrunnstall

Kultur

Kontakt