Metadata

Statistikkmetadata er strukturert informasjon om statistikk. Dette omfatter informasjon som brukes for å produsere, formidle, forstå, finne eller (gjen)bruke statistikk.

Formålet med siden er å gjøre SSBs metadatasystemer og andre metadatakilder lettere tilgjengelig. Her kan du søke etter informasjon knyttet til variabler, klassifikasjoner, statistikker, begreper etc.

Søk på tvers av metadatasystemene
(klassifikasjon, klassifikasjonsversjon, kodeliste, variabeldefinisjon, korrespondansetabell)

Klassifikasjoner og kodelister (Klass)
Gå til SSBs kodeverksystem
Variabeldefinisjoner
Gå til SSBs variabelsystem
Definisjon av enhetstyper
En enhetstype er bærer av de statistiske egenskapene i en statistisk undersøkelse eller et register.
Metadatadokumenter
Artikler og informasjonsforvaltning i SSB. Begreper og dokumenter.
Regionale inndelinger og endringer
Informasjon om regionale inndelinger i Norge, slik som fylker, kommuner, grunnkretser og bydeler.

Om KLASS
Om SSBs variabelsystem