Notatet beskriver revisjonsarbeidet gjort med eksisterende I SSB er en standard klassifikasjon et normativt uttømmende kodeverk som skal brukes innenfor sitt området. Kategoriene innenfor er gjensidig utelukkende. En regional standard omfatter regioner, større områder med likeartede forhold, for eks. fylker eller landsdeler (under nasjonalt nivå) og land eller landgrupperinger (over nasjonalt nivå).. Det også dokumenterer og utfyller reviderte standarder som blir publisert i KLASS og kartlegger arbeidet som må gjøres for å harmonisere de ulike standardene i praktisk bruk. I tillegg presenterer den grafiske og tabulere oversikter som bør gjøre det lettere å bli kjent med standardene og ta dem i bruk.

Alle standardene er publisert i KLASS

Standard for verdensinndeling

Standard for gruppering av land og statsborgerskap

Standard for land og statsborgerskap i personstatistikk

Standard for landkoder (alfa-3)

Standard for landkoder (alfa-2)