Hvordan ivareta historikken med ny kommune- og fylkesstruktur

Ny inndeling av fylker og kommuner

Kommune- og regionreformen medførte 1.1.2020 en rekke endringer i fylkes- og kommunestrukturen. 1.1.2024 ble en del av endringene reversert, men det medførte igjen nye nummer for 7 fylker og 115 kommuner.
Se flere detaljer på Endringer i de regionale inndelingene.

Nye fylkes- og kommunenummer

Fra 1.1.2024 er det nye nummer for fylkene 31 Østfold, 32 Akershus, 33 Buskerud, 39 Vestfold, 40 Telemark, 55 Troms og 56 Finnmark. Det er tilsvarende nye nummer for alle kommuner i disse fylkene. Kommune 1507 Ålesund ble delt i 1508 Ålesund og 1580 Haram.


Oversikt over alle kommunenummer finnes på https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versjoner. Lista over «Alle kommuner» i f.eks. tabell 07549 har også oversikt over alle numrene

Konsekvenser for Statistikkbanken

I Statistikkbanken er fylkes- og kommunenumrene nøkkelfelter som selve tallene knyttes til. Tidsserien følger gammelt regionnummer så lenge dette er gyldig, men følger det nye regionnummeret fra og med tidspunktet nytt nummer innføres. For en kommune som geografisk sett er uendret, men tilhører et nytt fylke, må du hente tall fra to eller tre ulike kommunenummer for å få en tidsserie på tvers av kommunereformen.

Metode 1: Søk på kommunenavn for å finne ulike utgaver av samme kommune

Bærum hadde kommunenummer 0219 fram til 2019, fra 2020 til 2023 var kommunummeret 3024, mens fra 2024 har Bærum nummer 3201.

Velg «Alle kommuner» i nedtrekksmenyen under Region. Skriv inn «Bærum» i søkefeltet over kommunelista. Du har da treff på alle de tre kommunenumrene for Bærum.

Om du så lager en tabell for årene 2018-2024 kan resultatet se slik ut:

For de årene da kommunenummeret ikke var gyldig vil det enten stå en prikk eller null.

En del tabeller har regionvalget Kommuner 2024-. Dette kan du bruke når du ønsker tall etter 2024. Men ønsker du å lage en tidsserie med tidligere år i tillegg, bør du velge fra lista Alle kommuner.

Metode 2: Sammenslåtte tidsserier

I noen tabeller har vi klart å slå sammen tallene før og etter kommunereformen.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024

I disse tabellene vil du i nedtrekksmenyen under Region finne valget Kommuner 2024, sammenslåtte tidsserier.
Søk på Bærum gir ett treff:

En tidsserie kan da se slik ut:

Det konstruerte nummeret K-3201 Bærum summerer opp tall for de tre kommunenumrene 0219 Bærum (-2019), 3024 Bærum (2020-2023) og 3201 Bærum. Dermed får man en tidsserie på tvers av kommunereformen. Denne muligheten finnes i over 120 statistikkbanktabeller. For at summeringsgrupperingen skal fungere, må statistikkvariablene være summerbare (ikke inneholde prosenter o.l.), og tabellen kan ikke inneholde prikker i stedet for tall.

Disse sammenslåtte tidsseriene genererer altså historiske tall for de nye regionene. 
Metoden fungerer også i de tilfeller der kommuner er slått sammen, men ikke ved kommunedelinger. Hvis det har vært mindre grensejusteringer mellom kommunene, vil serien vise summen i henhold til de gamle grensene.

Hvis kommuner er delt, vil de nye kommunene bare vise 0 før delingen. Delingen av Snillfjord og Tysfjord kommuner 1.1.2020 medfører at de nye kommunene Heim, Hitra, Orkland, Hamarøy og Narvik bare viser 0 før 2020.

I disse tabellene kan man også velge Fylker 2024, sammenslåtte tidsserier. Hver F-kode summerer opp tall for både nye og gamle kommuner som inngår i det nye fylket.

Metode 3: Tilbakeregnet tidsserie for nye fylkes- og kommunenummer

I enkelte tabeller har vi lagt inn tall på nye fylkes- og kommunenumrene for alle periodene, slik at du slipper å forholde deg til utgåtte nummer for tidligere år. Men vær oppmerksom på at eldre sammenslåtte eller delte kommuner ikke er med i slike tabeller.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024

Vil Statistikkbanken vise tall etter 2024 for de gamle fylkene og kommunene?

Nei, fra 1.1.2024 er det de nye regionene som gjelder. Statistikkbanken vil ikke fortsette å publisere tall etter gamle fylkes- eller kommunegrenser. Men vær obs på at kommunetabeller med sammenslåtte tidsserier også kan vise tall for valgdistrikter. Disse er nesten det samme som de gamle fylkene før 2018, men ikke helt.
Se oversikt over hvilke kommuner som inngår i hvert valgdistrikt:
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/543/korrespondanser/984

Nye grunnkretser i Statistikkbanken fra 2024

Fra 1.1.2024 er det nye nummer for fylkene 31 Østfold, 32 Akershus, 33 Buskerud, 39 Vestfold, 40 Telemark, 55 Troms og 56 Finnmark. Det er tilsvarende nye nummer for alle grunnkretser i disse fylkene. Det er også nye grunnkretsnummer i 1508 Ålesund og 1580 Haram.

Statistikkbankens grunnkretstabeller blir dermed utvidet med over 5 000 nye grunnkretser. Tall fra og med 2024 vil finnes under nye grunnkretsnummer. Tilsvarende var det i 2020 over 10 000 nye grunnkretsnummer. For å lage en tidsserie må du derfor hente ulike grunnkretsnummer for ulike år, i de fylkene/kommunene som har byttet nummer. Oversikt over alle grunnkretskoder finnes i Standard for delområde- og grunnkretsinndeling

I statistikkbanktabeller med grunnkretsinndeling kan du søke opp grunnkretser på to ulike måter.
Se video:

Avanserte brukere kan ha fordel av å filtrere fra lista over "Alle kommuner". blant annet for å unngå K-koder.
Her er noen tips: