Hvordan ivareta historikken med ny kommune- og fylkesstruktur

Ny inndeling av fylker og kommuner

Kommune- og regionreformen medførte 1.1.2020 en rekke endringer i fylkes- og kommunestrukturen.
1.1.2018 var det endringer for Trøndelag og noen Vestfold-kommuner.
Rindal kommune ble flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag 1.1.2019.
Se flere detaljer på Endringer i de regionale inndelingene.

Nye fylkes- og kommunenummer

Sammenslåtte fylker fikk nytt fylkesnummer, og sammenslåtte kommuner fikk nytt kommunenummer.
Kommuner som beholdt sitt gamle navn, men tilhører et nytt fylke, fikk også nye kommunenummer.
Oversikt over alle kommunenummer finnes på https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/131/versjoner. Her finner du nå også den fremtidige versjonen som kommer ved reverseringen av regionreformen, gjeldende fra 1.1.2024. 
Lista over "Alle kommuner" i f.eks. tabell 07549 har også oversikt over alle numrene

Konsekvenser for Statistikkbanken

I Statistikkbanken er fylkes- og kommunenumrene nøkkelfelter som selve tallene knyttes til. Tidsserien følger gammelt regionnummer så lenge dette er gyldig, men følger det nye regionnummeret fra og med tidspunktet nytt nummer innføres. For en kommune som geografisk sett er uendret, men tilhører et nytt fylke, må du i utgangspunktet hente tall fra to ulike kommunenummer for å få en tidsserie på tvers av kommunereformen.

Eksempel 1: Enkel kommuneliste

Røros hadde kommunenummer 1640 fram til og med 2017, men fikk 1.1.2018 nytt kommunenummer 5025. I statistikkbanktabell 07022 kan du hente tidsserie for Røros ved å søke på kommunenavnet i feltet under regionlista.

Begge kommunenummer for Røros er nå valgt. En tidsserie kan da se slik ut:

Eksempel 2: Nedtrekksmeny med ulike versjoner av regioninndelingen

I en del tabeller kan du velge mellom gammel og ny fylkes- eller kommuneliste.
Se for eksempel statistikkbanktabell 11715.

For å søke blant både gamle og nye kommuner, må man velge "Alle kommuner": 

Ønsker du bare tall for siste år, kan du bruke regionvalget Kommuner 2020-. 
Men ønsker du å lage en tidsserie med flere år, bør du velge fra lista Alle kommuner.

Sammenslåtte tidsserier i noen tabeller

I noen tabeller har vi klart å slå sammen tallene før og etter kommunereformen.
I disse tabellene vil du i nedtrekksmenyen under Region finne valget Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier.

Eksempel 3: Sammenslått tidsserie for kommuner

statistikkbanktabellen 07459 kan du velge Kommuner 2020, sammenslåtte tidsserier.
Søk på Røros gir ett treff:

En tidsserie kan da se slik ut:

Den nye koden K-5025 Røros summerer her opp tall for 1640 Røros og 5025 Røros.
Da får man en tidsserie på tvers av kommunereformen. Denne muligheten finnes i ca. 120 statistikkbanktabeller. For at summeringsgrupperingen skal fungere, må statistikkvariablene være summerbare (ikke inneholde prosenter o.l.), og tabellen kan ikke inneholde prikker i stedet for tall.

Disse sammenslåtte tidsseriene genererer altså historiske tall for de nye regionene. 
Metoden vil bare fungere i de tilfeller der kommuner er slått sammen. Hvis det har vært mindre grensejusteringer mellom kommunene 1.1.2020, vil serien vise summen i henhold til grensene før 2020.

Hvis kommuner er delt, vil de nye kommunene bare vise 0 før delingen.
Dette betyr at delingen av Snillfjord og Tysfjord kommuner medfører at de nye kommunene Heim, Hitra, Orkland, Hamarøy og Narvik får vist 0 før 2020.

Eksempel 4: Sammenslått tidsserie for fylker

statistikkbanktabell 07459 kan du velge Fylker 2020, sammenslåtte tidsserier.
Lista viser de 11 gjeldende fylkene fra 2020:

En tidsserie kan se slik ut:

Hver F-kode summerer opp tall for både nye og gamle kommuner som inngår i det nye fylket.

Vil Statistikkbanken vise tall etter 2020 for de gamle fylkene og kommunene?

Nei, fra 1.1.2020 er det de nye regionene som gjelder. Statistikkbanken vil ikke fortsette å publisere tall etter gamle fylkes- eller kommunegrenser. Men vær obs på at kommunetabeller med sammenslåtte tidsserier også kan vise tall for valgdistrikter. Disse er nesten det samme som de gamle fylkene, men ikke helt.
Se oversikt over hvilke kommuner som inngår i hvert valgdistrikt:
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/543/korrespondanser/666.

Nye grunnkretser i Statistikkbanken fra 2020

Fra 1.1.2020 fikk alle grunnkretser i de nye fylkene 30 Viken, 34 Innlandet, 38 Vestfold og Telemark, 42 Agder, 46 Vestland og 54 Troms og Finnmark nye nummer, der de to første sifrene samsvarer med fylkesnummeret. De fire første sifrene samsvarer med kommunenummeret. 

Statistikkbankens grunnkretstabeller blir dermed utvidet med over 10 000 nye grunnkretser. Tall fram til 2019 vil du finne under de gamle grunnkretsnumrene, men 2020-tall og nyere finnes under nye grunnkretsnummer. For å lage en tidsserie på tvers av 2020, må du altså hente ulike koder i de fylkene/kommunene som har byttet nummer. Oversikt over alle grunnkretskoder finnes i Klassifikasjoner og kodelister under Regioner

I statistikkbanktabeller med grunnkretsinndeling kan du søke opp grunnkretser på to ulike måter.
Se video:

Avanserte brukere kan ha fordel av å filtrere fra lista over "Alle kommuner". bl.a. for å unngå K-koder.
Her er noen tips: