Statistikk på kart

Publisert:

Statistisk sentralbyrå publiserer en rekke statistikker som kan knyttes til kart. I tillegg lages det ulike digitale kart. Her kan du utforske kart og verktøy. 

Befolkningsframskrivinger fram til 2040 for hver enkelt kommune – søk i kart

I et eget kartverktøy kan du søke etter hvor mange eldre, barn og unge som SSB har framskrevet for alle landets kommuner fram til 2040. Her kan du gå rett til kartsøket for kommunene i Norge.

Utsnitt framskrivinger på kart

SSBs kartportal kart.ssb.no 

Her finner du oppdatert statistikk på rutenett for folkemengde, bygninger og boliger helt ned til 250 meters ruter. Du finner også virksomheter og jordbruksbedrifter, samt avgrensninger av tettsteder, sentrumssoner og strandsoner.
Utforsk kartene selv på kart.ssb.no

 

Noen utvalgte kart fra kart.ssb.no 

 

Kart over potensielt tilgjengelig strandsone

Kartet viser i utgangspunktet et område ved Kragerø i Telemark. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg strandsone i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB gjør forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

(Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Strandsoner 2018).

Kart over tettsteder i Norge, 2018

Kartet viser Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2018).

Kontakt