328746
328746
faktaside
2017-11-09T09:46:00.000Z
no

Fakta

Slik brukes skattepengene

Innhold på siden

Hvordan bruker stat og kommune midlene vi har til rådighet i fellesskap? Her ser du hvordan offentlige utgifter fordeles på helse, utdanning og andre fellesgoder.

Totalt

Nøkkeltall

Totalt antall kroner det offentlige bruker

Totalt antall kroner det offentlige bruker

1707 milliarder kroner

[ 2018 ]

Pengene som brukes av det offentlige stammer hovedsaklig fra skatter, avgifter og avkastning på kapital. Under kan du se hvordan disse pengene brukes på ulike områder. Kilden til tallene som er brukt på denne siden er statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, der du finner flere tall om offentlige inntekter og utgifter, inkludert tall for tidligere år.

Pensjon og sosiale ytelser

Nøkkeltall

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

Total pengebruk på pensjon og sosiale ytelser

675 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser

2018
2018
Alderspensjon 257.2
Sykdom og uførhet 234.6
Barnehage, barnevern og barnetrygd 118.4
Sosiale stønader 34.9
Arbeidsledighet 13.1
Forskning og utvikling 1.0
Annet 15.3
Fordeling av pengebruken på pensjon og sosiale ytelser
2018
Alderspensjon 257.2
Sykdom og uførhet 234.6
Barnehage, barnevern og barnetrygd 118.4
Sosiale stønader 34.9
Arbeidsledighet 13.1
Forskning og utvikling 1.0
Annet 15.3

Helse

Nøkkeltall

Total pengebruk på helse

Total pengebruk på helse

284 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på helse

2018
2018
Sykehustjenester 171.1
Legetjenester 67.6
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 18.2
Forebyggende helsearbeid 9.0
Forskning og utvikling 7.0
Annet 10.9
Fordeling av pengebruken på helse
2018
Sykehustjenester 171.1
Legetjenester 67.6
Legemidler, hjelpemidler og utstyr 18.2
Forebyggende helsearbeid 9.0
Forskning og utvikling 7.0
Annet 10.9

Utdanning

Nøkkeltall

Total pengebruk på utdanning

Total pengebruk på utdanning

191 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på utdanning

2018
2018
Grunnskole 84.0
Videregående skole 37.7
Universitets- og høgskoleutdanning 41.5
Utdanning på andre nivåer 15.8
Støttetjenester tilknyttet utdanning 6.8
Forskning og utvikling 0.7
Annet 3.5
Fordeling av pengebruken på utdanning
2018
Grunnskole 84.0
Videregående skole 37.7
Universitets- og høgskoleutdanning 41.5
Utdanning på andre nivåer 15.8
Støttetjenester tilknyttet utdanning 6.8
Forskning og utvikling 0.7
Annet 3.5

Næringsøkonomiske formål

Nøkkeltall

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

Total pengebruk på næringsøkonomiske formål

191 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål

2018
2018
Transport 131.1
Jordbruk og fiske 18.1
Arbeidsmarked 16.9
Forskning og utvikling 12.1
Energi 3.9
Annet 9.1
Fordeling av pengebruken på næringsøkonomiske formål
2018
Transport 131.1
Jordbruk og fiske 18.1
Arbeidsmarked 16.9
Forskning og utvikling 12.1
Energi 3.9
Annet 9.1

Fritid, kultur og religion

Nøkkeltall

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

Total pengebruk på fritid, kultur og religion

58 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion

2018
2018
Kultur 22.5
Fritid og sport 15.6
Den norske kirke og andre trossamfunn 10.0
Forskning og utvikling 2.3
Kringkasting og forlagsvirksomhet 5.2
Annet 2.7
Fordeling av pengebruken på fritid, kultur og religion
2018
Kultur 22.5
Fritid og sport 15.6
Den norske kirke og andre trossamfunn 10.0
Forskning og utvikling 2.3
Kringkasting og forlagsvirksomhet 5.2
Annet 2.7

Forsvar

Nøkkeltall

Total pengebruk på forsvar

Total pengebruk på forsvar

60 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på forsvar

2018
2018
Militært forsvar 55.6
Sivilforsvar 1.2
Utenlandsk militær bistand 1.2
Forskning og utvikling 0.9
Annet 1.1
Fordeling av pengebruken på forsvar
2018
Militært forsvar 55.6
Sivilforsvar 1.2
Utenlandsk militær bistand 1.2
Forskning og utvikling 0.9
Annet 1.1

Offentlig orden og trygghet

Nøkkeltall

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

Total pengebruk på offentlig orden og trygghet

41 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet

2018
2018
Politi 19.8
Brannvesen og redningstjenester 9.0
Domstoler 5.2
Fengsler 5.2
Forskning og utvikling 0.6
Annet 1.2
Fordeling av pengebruken på offentlig orden og trygghet
2018
Politi 19.8
Brannvesen og redningstjenester 9.0
Domstoler 5.2
Fengsler 5.2
Forskning og utvikling 0.6
Annet 1.2

Miljøvern

Nøkkeltall

Total pengebruk på miljøvern

Total pengebruk på miljøvern

31 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på miljøvern

2018
2018
Avløp og kloakk 13.3
Avfallshåndtering 8.0
Bekjempelse av forurensing 3.5
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.7
Forskning og utvikling 1.2
Annet 3.7
Fordeling av pengebruken på miljøvern
2018
Avløp og kloakk 13.3
Avfallshåndtering 8.0
Bekjempelse av forurensing 3.5
Landskapsvern og biologisk mangfold 1.7
Forskning og utvikling 1.2
Annet 3.7

Bolig og nærmiljø

Nøkkeltall

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

Total pengebruk på bolig og nærmiljø

27 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø

2018
2018
Bolig og regulering i kommunene 16.2
Vannforsyning 11.2
Forskning og utvikling 0.0
Fordeling av pengebruken på bolig og nærmiljø
2018
Bolig og regulering i kommunene 16.2
Vannforsyning 11.2
Forskning og utvikling 0.0

Annen offentlig tjenesteyting

Nøkkeltall

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

Total pengebruk på annen offentlig tjenesteyting

148 milliarder kroner

[ 2018 ]

Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting

2018
2018
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 61.3
Internasjonal bistand 31.1
Renteutgifter 24.5
Diverse offentlig administrasjon 17.7
Grunnforskning 10.3
Forskning og utvikling 2.5
Annet 0.9
Fordeling av pengebruken på annen offentlig tjenesteyting
2018
Stortinget og andre myndigheter ikke i andre kategorier 61.3
Internasjonal bistand 31.1
Renteutgifter 24.5
Diverse offentlig administrasjon 17.7
Grunnforskning 10.3
Forskning og utvikling 2.5
Annet 0.9

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB