Metoder og dokumentasjon for offentlig sektor

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Analyse av utgifter til hjemmetjenester Notat 19. mars

  Analysen starter med å se på brutto driftsutgifter totalt til «helse og omsorgstjenester» i kommunene. Det er svært høy korrelasjon mellom driftsutgifter og lønnsutgifter, og også til annen statistikk, slik som folkemengde og årsverk til helse og omsorg.

 2. Nasjonalt program for offisiell statistikk 2024–2027 Notat 13. februar

  Notatet dokumenterer arbeidet og erfaringene med utvikling av det andre nasjonale statistikk-programmet i Statistisk sentralbyrå (SSB) og samhandlingen med brukere, statistikkprodusenter og andre interessenter i Utvalget for offisiell statistikk.

 3. Anbefalte kvalitetsindikatorer i offisiell statistikk Notat 22. januar

  Kvalitetsindikatorer er viktig for å måle etterlevelsen av kvalitetskravene som er definert i «Statistikkloven» (Lovdata, 2019) og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017).

2021

 1. System for kvalitetssikring av offisiell statistikk Notat 18. oktober

  Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

 2. Regionale inndelinger 2020 Notat 17. september

  Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.