Metoder og dokumentasjon for offentlig sektor

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. System for kvalitetssikring av offisiell statistikk Artikkel 18. oktober

    Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

  2. Regionale inndelinger 2020 Artikkel 17. september

    Formålet med publikasjonen er å gi en oversikt over de ulike regionale inndelingene som brukes til innsamling, bearbeiding og presentasjon av data i norsk offisiell statistikk.