Artikler om miljøforvaltning

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Bygging i sårbare områder øker Artikkel 4. juli

    I 2021 økte antallet byggesøknader i områder med arealrestriksjoner. De miljørelaterte temaplanene blir eldre. Kommunene innvilget i 2021 nær 1 500 færre dispensasjoner for motorferdsel i utmark enn året før.

2021

  1. Mer motorferdsel innvilget og mer bygging i sårbare områder Artikkel 1. juli

    Kommunene innvilget 12 300 søknader om motorferdsel i utmark, en oppgang på 2 000 fra året før og flest siden 2016. Over 90 prosent av byggesøknadene ble innvilget i områder med restriksjoner på tiltak.