Publisert Tittel Åpne
2. juli 2020 Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø Artikkel
5. september 2019 Færre søknader om motorferdsel i utmark Artikkel
3. juli 2018 Energibruken i kommunale bygg endrer seg lite Artikkel
27. juni 2017 Flere dispensasjoner for utmarkskjøring Artikkel