Felt i variabeldatabasen

 1. Primærspråk: obligatorisk, en velger enten bokmål eller nynorsk.
 2. Tilgjengelige språk: obligatorisk, flere mulige verdier (bokmål, nynorsk og engelsk).
 3. Id(entifikator): Maskingenerert nummer
 4. Navn: obligatorisk, fritekst.
 5. Kortnavn: obligatorisk, fritekst
 6. Definisjon: obligatorisk, fritekst
 7. Eierseksjon: maskingenerert fra innloggingsinformasjon
 8. Sensitivitet: obligatorisk, velges fra en liste med ulike verdier
 9. Kontakt person: obligatorisk, personen som legger inn variabelen er defaultverdi
 10. Gyldig fra: valgfritt
 11. Gyldig til: valgfritt
 12. Statistisk enhet (heter nå enhetstype): obligatorisk, statistisk enhet velges fra ei liste
 13. Intern referanse (fil, web-side, vises bare internt i SSB): valgfritt, det er mulig å søke i filer og på Intranet etter relevant referanse
 14. Ekstern referanse (web-side): valgfritt, en kan velge relevant referanse fra Internett
 15. Beregning: valgfritt, fritekst
 16. Interne kommentarer (vises bare internt i SSB): valgfritt, fritekst
 17. Eksterne kommentarer (vises eksternt): valgfritt, fritekst
 18. Klassifikasjon?: Ja/Nei radioknapp, Nei er default
 19. Klassifikasjon: Hvis Ja, så kan brukeren velge en klassifikasjon, en klassifikasjonsversjon eller et klassifikasjonsnivå fra vår klassifikasjonsdatabase
 20. Statistikkemne: obligatorisk, en verdi velges fra vår klassifikasjon for emneinndeling (et hierarki på 3-nivåer) som brukes for å kategorisere statistikker på Internett
 21. Statistikk: valgfritt, velger fra ei liste over statistikker, avhengig av hvilket statistikkemne som er valgt tidligere
 22. SSB kilde (for definisjon): valgfritt, kilde velges fra ei liste
 23. Ekstern kilde (for definisjon): valgfritt, kilde velges fra ei liste
 24. Definisjon godkjent for Internett: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default = variabelen skal ikke vises på Internett
 25. Definisjon godkjent for SSB internt: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default= kan ikke ses av andre enn eierseksjonen
 26. Lenket til andre variabler i variabeldatabasen: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default. Hvis boksen er krysset av, kan brukeren se de lenkede definisjonene
 27. Lenket til filbeskrivelser i vårt arkiv: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default. Hvis boksen er krysset av, kan brukeren se filbeskrivelsene og kontekstvariablene i arkivet som definisjonen er lenket til
 28. Lenket til tabeller i publiseringsdatabasen: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default. Hvis boksen er krysset av, kan brukeren se tabellene der variabeldefinisjonen er brukt, og hvilke variabler i tabellen den er lenket til
 29. Brukt i vår forløpsdatabase: avkrysningsboks, "ingen avkrysning" er default. Hvis boksen er krysset av, kan brukeren se de kontekstvariablene i forløpsdatabasen som definisjonen er lenket til
 30. Opprettet: dato, maskingenerert
 31. Opprettet av: initialer, maskingenerert fra påloggingsinformasjon
 32. Sist endret: dato, maskingenerert
 33. Sist endret av: initialer, maskingenerert fra påloggingsinformasjon
 34. Kopiert fra identifikator: fylles automatisk ut dersom variabelen er kopiert fra en annen variabel

Relatert dokumentasjon

Development of a variable documentation system in Statistics Norway (2007)

Development of a variable documentation system in Statistics Norway (2004)