I 2020 ble det i alt 20 080 til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Dette er det hittil laveste antallet arbeidsulykker som er registrert i SSBs statistikk om arbeidsulykker, som startet i 2014. I 48 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene , mens de resterende 52 prosent resulterte i .

Dødsulykker i arbeidslivet inngår for øvrig ikke i tallgrunnlaget fra NAV, men baserer seg utelukkende på informasjon innhentet fra ulike tilsynsmyndigheter i Norge.

Fall er den dominerende ulykkestypen

Fall er den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2020, og er det for femte året på rad. Fall er den oftest rapporterte ulykkestypen i flertallet av næringshovedområdene. Næringsområdet er mest utsatt for fall, hvor antall innrapporterte fall i 2020 utgjør 3.6 .

Figur 1 viser antall rapporterte arbeidsulykker i perioden 2017-2020, fordelt etter type arbeidsulykke.

Figur 1. Antall arbeidsulykker, etter type ulykke. 2017-2020

Flest alvorlige arbeidsulykker i transport og lagring

I 2020 var det i alt 7,2 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,4 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb.

Variasjonen mellom næringsområdene er betydelig. Næringsområdet transport og lagring hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med 7 per 1 000 ansatte. Til sammenligning hadde næringsområdet informasjon, finansieringsvirksomhet og faglig tjenesteyting færrest arbeidsulykker med langvarige fravær som følge, med 0,6 per 1 000 ansatte.

Figur 2 viser antall rapporterte arbeidsulykker med langvarige fravær per 1 000 ansatte, fordelt etter næring.

Figur 2. Antall arbeidsulykker med langvarig fravær per 1 000 ansatte, etter næring og fraværets lengde. 2017-2020