Artikler om arbeidsulykker

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Fall vanligste kjente årsak til arbeidsulykker Artikkel 3. oktober

  I 2021 var fallulykker den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

 2. 39 døde i arbeidsulykker Artikkel 3. oktober

  Det ble registrert 39 dødsulykker i arbeidslivet i 2021. Dette er under gjennomsnittet på 46 årlige dødsfall for de siste ti årene, men likevel det høyeste antallet dødsulykker siden 2019.

2021

 1. 41 døde i arbeidsulykker Artikkel 27. september

  Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

 2. Fall vanligste arbeidsulykke Artikkel 27. september

  I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.