Artikler om arbeidsulykker

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. 39 døde i arbeidsulykker Artikkel 3. oktober

  Det ble registrert 39 dødsulykker i arbeidslivet i 2021. Dette er under gjennomsnittet på 46 årlige dødsfall for de siste ti årene, men likevel det høyeste antallet dødsulykker siden 2019.

 2. Fall vanligste kjente årsak til arbeidsulykker Artikkel 3. oktober

  I 2021 var fallulykker den vanligste kjente ulykkestypen i arbeidslivet. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

2021

 1. 41 døde i arbeidsulykker Artikkel 27. september

  Det ble registrert 41 dødsulykker i arbeidslivet i 2020. Dette er under gjennomsnittet for de siste ti årene, men samtidig det høyeste antallet dødsulykker siden 2017.

 2. Fall vanligste arbeidsulykke Artikkel 27. september

  I 2020 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av omkring 20 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2020, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.