Funksjonsevne

Statistikk

Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse
Statistikk om levekår for personer som bruker tekniske hjelpemidler, eller får uføretrygd, grunn- eller hjelpestønad

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
  1. Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå

    Andelen sysselsatte og heltidsarbeidende personer med bevegelseshemming, øker entydig med stigende utdanningsnivå. Samtidig er andelene lavere blant kvinner enn menn, og lavere blant bevegelseshemmede enn i befolkningen generelt.

  2. Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien

    Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2021 og andelen sysselsatte har vært stabil gjennom de siste 5 år.

  3. 18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

    Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet funksjonsevne.

Faktasider