Funksjonsevne

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Bevegelseshemmedes sysselsetting øker med stigende utdanningsnivå

Andelen sysselsatte og heltidsarbeidende personer med bevegelseshemming, øker entydig med stigende utdanningsnivå. Samtidig er andelene lavere blant kvinner enn menn, og lavere blant bevegelseshemmede enn i befolkningen generelt.

Sysselsettingen blant bevegelseshemmede på samme nivå gjennom pandemien

Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2021 og andelen sysselsatte har vært stabil gjennom de siste 5 år.

18 prosent av bevegelseshemmede er i arbeid

Nær 1 av 5 bevegelseshemmede i alderen 18-66 år var i arbeid i 2020. Samtidig var 4 av 5 bevegelseshemmede i denne aldersgruppen uføre. Blant uføre bevegelseshemmede var drøyt 1 av 10 i arbeid, og de fleste av disse jobbet deltid. Dette har endret seg lite i perioden 2015 til 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delemnet funksjonsevne.

faktasider

Faktasider