Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo leder prosjektet og og SSB er nasjonal partner i prosjektet.

For informasjon om OSIRIS, se prosjektets hjemmeside (uio.no).

Prosjektleder: Magnus Gulbrandsen (Universitetet i Oslo)

Deltakere SSB:

Arvid Raknerud (partnerleder SSB)

Brita Bye

Taran Fæhn

Thomas von Brasch

Ådne Cappelen

Håvard Hungnes

Terje Skjerpen

Marina Rybalka

Publikasjoner

Brasch, T von et al. (2021): Modeling R&D spillovers to productivity: The effects of tax credits. Economic modelling.

Bye, B and T. Fæhn (2021): The role of human capital in structural change and growth in an open economy: Innovative and absorptive capacity effects. The World Economy.

Nilsen, Ø., Raknerud, A. and Iancu, D. (2020). Public R&D Support and Firm Performance: A Multivariate Dose-Response Analysis, Research Policy, 2020, 49 (7).

Finansiør: Norges forskningsråd (FORINNPOL-programmet)

Periode: 2016-2024