Artikler om konjunkturbarometer for industri og bergverk

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Industriproduksjonen noe ned i 1. kvartal, men positive forventninger for 2. kvartal Artikkel 18. april

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i årets 1. kvartal. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet falt, mens den økte fra eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal er positiv for produsenter av investeringsvarer og konsumvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer forventer at utviklingen skal være uendret

 2. Pessimistiske forventninger til 1. kvartal i industrien Artikkel 18. januar

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i 4. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal er moderat positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventer en negativ utvikling.

2023

 1. Bransjevise forskjeller i industrien Artikkel 19. oktober

  Norske industriledere melder om en moderat nedgang i samlet produksjon i industrien i 3. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal er klart positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer forventer en negativ utvikling.

 2. Moderat aktivitetsnedgang i industrien Artikkel 25. juli

  Norske industriledere melder om fall i samlet produksjon i industrien i 2. kvartal. Ordretilgangen falt både fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2023 er klart positiv for produsenter av investeringsvarer, mens majoriteten av produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventer en negativ utvikling.

 3. Bransjevise forskjeller i industrien Artikkel 20. april

  Norske industriledere melder at samlet produksjon i industrien i 1. kvartal var uendret. Ordretilgangen falt for hjemmemarkedet, mens den var uendret for eksportmarkedet. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2023 er positiv for produsenter av investeringsvarer, mens det for produsenter av innsatsvarer og konsumvarer forventes en negativ utvikling.

 4. Uendret produksjon og negative utsikter for industrien som helhet Artikkel 19. januar

  Norske industriledere melder at samlet produksjon i industrien i 4. kvartal var uendret. Ordretilgangen falt og den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2023 er negativ blant majoriteten av virksomhetene. Gjennomgående er det produsenter av innsatsvarer som melder om svakest utvikling, mens produsenter av investeringsvarer derimot melder om en positiv utvikling.

2022

 1. Industrien venter svakt 4. kvartal Artikkel 20. oktober

  Norske industriledere melder om økt produksjon og sysselsetting i industrien i 3. kvartal, men veksten er lavere enn i det foregående kvartalet. Ordretilgangen er redusert og den generelle bedømmelsen av utsiktene for 4. kvartal 2022 er negativ blant majoriteten av virksomhetene. Samtidig meldes det om fortsatt fallende lønnsomhet og høy prisvekst på innsatsfaktorer.

 2. Industriledere melder om videre vekst i produkt- og innsatsprisene Artikkel 21. juli

  Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 2. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2022 er fortsatt positiv blant majoriteten av virksomhetene, men andelen positive er mindre enn den var i forrige undersøkelse. Samtidig meldes det fortsatt om problemer knyttet til ressursknapphet og tydelig prisvekst på innsatsfaktorer.

 3. Fortsatt ressursknapphet og høy prisvekst i industrien Artikkel 21. april

  Norske industriledere melder om økt produksjon, vekst i priser og vekst i samlet ordrebeholdning i årets 1. kvartal. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 2. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om problemer knyttet til knapphet og prisvekst på innsatsfaktorer.

 4. Ressursknapphet og prisvekst i industrien Artikkel 20. januar

  Norske industriledere melder om økt produksjon og vekst i priser og samlet ordrebeholdning i 4. kvartal 2021. Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 1. kvartal 2022 er positiv blant majoriteten av virksomhetene, og det ventes videre vekst i aktivitetsnivå og sysselsetting. Samtidig meldes det om utfordring med knapphet på innsatsfaktorer.

2021

 1. Optimisme i industrien Artikkel 22. oktober

  Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 3. kvartal. En historisk høy andel av dem melder samtidig om at mangel på råstoff begrenser produksjonen. Den generelle bedømmelsen for 4. kvartal 2021 er fremdeles positiv blant flertallet av industrilederne.

 2. Produksjonsvekst i industrien Artikkel 22. juli

  Norske industriledere melder om produksjonsoppgang i 2. kvartal. Det er også vekst i ordretilgang og samlet ordrebeholdning. Den generelle bedømmelsen for 3. kvartal 2021 er klart positiv blant flertallet av industrilederne.