Demografiske opplysninger samt befolkningens utdanningsnivå. Forløp med årlig datering (F_UTD_DEMOGRAFI)

Alle kurs. Forløp med månedlig datering (F_UTD_KURS)

Personens viktigste kurs. Forløp med månedlig datering (F_UTD_PERSON)

Ikke forløpsfiler

Faste variable på personnivå (TAB_UTD_PERSON)

Utvekslingsstudenter (TAB_UTVEKSL_STUD)

Karakterer for avsluttet grunnskole. Fra skoleåret 2001/2002 (TAB_KARAKTER_GRUNNSKOLE)

Vitnemål for fullført videregående utdanning. Data fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Fra skoleåret 2000/2001 (TAB_VITNEMAL_VGSKOLE)

Fag med karakterer fra vitnemål for fullført videregående utdanning. Data fra Nasjonal vitnemålsdatabase. Fra skoleåret 2000/2001 (TAB_VITNEMALFAG_VGSKOLE)

Fag med karakterer for alle nivåer i videregående. Fra skoleåret 2003/2004 (TAB_KARAKTER_VGSKOLE)

Nasjonale prøver. Fra 2007 (TAB_NASJONALE_PROVER)

Dokumentasjon

Nasjonal utdanningsdatabase NUDB. Dokumentasjonsrapport.

Nye definisjoner av utdanningsnivåer

Norsk standard for utdanningsgruppering