1801 1900 1900Her er listet opp en del fornavn fra folketellingen i 1801 som er svært uvanlige for oss. De fleste av dem forekommer under 10 ganger i tellingen, men det er også tatt med noen mer vanlige navn. Antall forekomster står i parentes bak navnet. For navn som forekommer kun én gang, er det en viss fare for at navnet er skrevet feil ved kildeføringen eller dataregistreringen. Utvalget av navn er subjektivt og nesten tilfeldig

Kvinner: Menn:
Aldri (1) Addias (3)
Billa (11) Apollonius (1)
Blancheflor (10) Baruch (3)
Blondine (1) Bellest (7)
Brunetta (1) Blostrup (6)
Boggey (3) Bønne (6)
Diis (10) Corfits (2)
Ebrikka (3) Eggert (3)
Ermegaard (12) Emmich (4)
Flora (3) Fordel (34)
Gaula (8) Gaaslev (2)
Grevenpop (1) Giødde (5)
Grissilde (5) Gjest (4)
Jensenette (9) Honoratus (3)
Mjella (2) Korsmus (2)
Ououg (2) Lødden (3)
Perline (3) Lyth (3)
Ragla (7) Malthe (3)
Rosine (6) Nub (19)
Tabitha (6) Offer (7)
Tekkla (3) Palme (28)
Vengel (4) Qvive (17)
Øyan (6) Sejer (4)
Sigismund (5)
Silur (8)
Solan (9)
Theis (7)
Thorn (3)
Tille (4)
Uff (6)
Wexel (4)
Wittus (8)
Øyuf (9)


Resultater i 1801 
Mange oldinger i 1801 
Endringer fra 1801 til i dag 
De vanligste navnene i 1801 
Til SSBs navnestatistikk