1801 1900 1900Her er listet opp en del fornavn fra folketellingen i 1900 som er svært uvanlige for oss. De fleste av dem forekommer 1-7 ganger i tellingen, men det er også tatt med et par noe vanligere navn. Antall forekomster står i parentes bak navnet. For navn som forekommer kun én gang, er det en viss fare for at navnet er en feilskrift ved kildeføringen eller dataregistreringen. Utvalget av navn er subjektivt og nesten tilfeldig.

Kvinner: Menn:
Bojine (4) Asorus (1)
Dallene (1) Dangfart (2)
Dania (3) Desiderius (3)
Gjær (2) Idius (25; ofte brukt på åndssvake)
Halperene (1) Melion (1)
Helberglena (1) Palmerston (1)
Herolda (3) Prætorius (3)
Hertovikka (4) Sirak Parnelius (1)
Kassiana (1) Svale (25)
Kemma (2) Thelaus (6)
Mikkoline (7) Veier (4)
Samelena (1)
Sekunda (6)
Staalene (1)
Øtelje (1)

Resultater fra 1900-tellingen 
Endringer fra 1801 til i dag 
Til SSBs navnestatistikk