Artikler om innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst Artikkel 6. mars

    Som en følge av krigen i Ukraina, flyktet mange av innbyggerne til andre land. I Norge var det 30 300 flere bosatte innvandrere fra Ukraina ved inngangen til 2023 enn året før.

2022

  1. Innvandrere og barna deres teller nå over en million Artikkel 7. mars

    De to gruppene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde ved årsskiftet til sammen 1 025 200 personer. Innvandrerne utgjorde 819 400 personer, eller 15,1 prosent av befolkningen.

  2. Så mange ukrainere bor det i Norge Artikkel 4. mars

    Til sammen er det 7 550 personer med innvandrerbakgrunn fra Ukraina i Norge. Dette gjør dem til den 35. største gruppen med innvandrerbakgrunn.