Den 1. januar 2023 var det registrert 2 897 bosatte på Svalbard. Av disse bodde 2 530 i Longyearbyen og Ny-Ålesund, 357 i Barentsburg og Pyramiden, og 10 i Hornsund. Den økende andelen kvinner blant de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund fortsetter, og lå på 47,1% i starten av 2023.

Rekordmange 352 personer flyttet til Longyearbyen og Ny-Ålesund andre halvår i 2022 med intensjoner om å bli der et halvt år eller mer. Av 352 innflyttere var 248 norske statsborgere. I samme periode finner vi 234 utflyttinger, 182 av disse hadde norsk statsborgerskap.

Mens Longyearbyen og Ny-Ålesund vokser i innbyggertall, har Barentsburg og Pyramiden hatt motsatt utvikling. Det har aldri vært registrert så få som 357 bosatte i de russiske bosettingene på Svalbard.

Andelen norske statsborgere som før

Ved årsskiftet hadde 64,7% av de 2 530 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund norsk statsborgerskap, som er på nivå med de siste årene. Andelen fra Europa øker, og blant personer fra europeiske land er det størst økning i andelen fra EU/EFTA utenom Norden.

Færre barn og unge

Andelen barn og unge under 20 år i Longyearbyen og Ny-Ålesund har sunket, og utgjør nå rundt 18 prosent av befolkningen, sammenlignet med 22 prosent i 2013. Antallet barn og unge har ikke endret seg mye i løpet av denne perioden, den lavere andelen er en konsekvens av høyere befolkningstall i de andre aldersgruppene. Av barn og unge har imidlertid antallet barn i førskolealder (under 6 år) sunket betraktelig. Det var 170 barn i førskolealder i 2013, sammenlignet med 109 i starten av 2023. Andelen av befolkningen i aldersgruppen 20-44 år har økt fra 49% i 2013 til 54% ved begynnelsen av 2023.