Folketallet i Longyearbyen og Ny-Ålesund samlet sank med et halvt hundre fra 1. juli 2021 til 1. januar 2022. Med 2504 registrerte innbyggere ved inngangen av året er likevel det nest høyeste befolkningstallet noensinne i de to bosettingene.

Rekordmange flyttet inn og enda flere ut

I løpet av andre halvår 2021 kom det 343 personer til Longyearbyen og Ny-Ålesund med intensjoner om å bli der et halvt år eller mer. Det forrige toppnivået var andre halvår i 2019, da 305 personer flyttet inn. Samtidig var det 395 som flyttet ut, som er langt over forrige toppnotering på 312 i andre halvår i 2018.

Andelen utenlandske statsborgere øker ikke

Ved årsskiftet var det registrert 2887 bosatte på Svalbard, av dem 391 i Barentsburg og Pyramiden. Av de 2504 bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund var 35 prosent utenlandske statsborgere, som er på nivå med de siste årene. Andelen statsborgere fra andre nordiske land er synkende, mens det blir noen flere fra andre europeiske land.