Befolkningstallene er per 1. januar 2021 og er hentet fra Statistikkbank-tabell 07459.

Norges mest folkerike kommuner
Infografikken viser Norges 100 mest folkerike kommuner. Folketall per 1. januar 2021. Kommunestruktur per 1. januar 2020.

Infografikken viser de 100 mest folkerike kommunene i Norge per 1. januar 2021. Kommunestruktur per 1. januar 2020.

Infografikken sorterer kommunene etter størrelse. Kommunene er fordelt på de 11 fylkeskommunene med ulike farger: Troms og Finnmark (mørk lilla), Nordland (lys lilla), Trøndelag (mørk blå), Innlandet (lys blå), Vestland (mørk rød), Møre og Romsdal (lys rød), Rogaland (mørk grå), Agder (lys grå), Viken (mørk gul), Vestfold og Telemark (lys gul) og Oslo (mørk blågrå).

SSB lager mye statistikk om befolkningen. I statistikken Befolkning har vi samlet alle tall om folkemengden og endringer i folketallene. Faktisk er det folketall tilbake til 1735.