Forsikringsmeglere (opphørt)2005

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Forsikringsmeglere (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
15. november 2006 2005 Bedret resultat for forsikringsmeglere i 2005
24. oktober 2005 2004 Driftsresultatet fortsatt ned for forsikringsmeglere
7. oktober 2004 2003 Negativt årsresultat for forsikringsmeglerne
18. september 2003 2002 Svakere driftsresultat for forsikringsmeglere
19. september 2002 2001 Bedret resultat for forsikringsmeglere
1. november 2001 2000 Fortsatt stabilt resultat
29. januar 2001 1999 Stabilt resultat for forsikringsmeglerne