4088
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsmegl/aar
4088
Fortsatt stabilt resultat
statistikk
2001-11-01T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsmegl, Forsikringsmeglere (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Forsikringsmeglere (opphørt)2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt stabilt resultat

Fra 1999 til 2000 økte årsresultatet for forsikringsmeglere fra 39 til 43 millioner kroner. Provisjonsinntekter steg i 2000, men ble oppveid av økte drifts- og skattekostnader.

Mens provisjonsinntektene økte med 106 millioner kroner til 643 millioner kroner, økte driftskostnadene med 89 millioner kroner til 579 millioner kroner. Dette førte til at driftsresultatet for 2000 økte med 18 millioner kroner fra 1999 til 74 millioner kroner i 2000. Redusert ekstraordinært resultat og økte skattekostnader motvirket i hovedsak økningen i driftsresultatet, slik at økningen i årsresultatet kun ble på 4 millioner kroner, det vil si totalt 43 millioner kroner i 2000.

Forsikringsmeglere formidler forsikring og informasjon mellom oppdragsgiver og forsikringsgiver. Statistikken omfatter alle forsikringsmeglere som har rapportert til og er registrert hos Kredittilsynet. I årene 1997, 1998, 1999 og 2000 var antallet forsikringsmeglere som rapporterte til Kredittilsynet henholdsvis 40, 41, 40 og 44.

Tabeller:

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen