4096
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsmegl/aar
4096
Svakere driftsresultat for forsikringsmeglere
statistikk
2003-09-18T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsmegl, Forsikringsmeglere (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Forsikringsmeglere (opphørt)2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svakere driftsresultat for forsikringsmeglere

Driftsresultatet for forsikringsmeglerne sank med 36 prosent i 2002 i forhold til året før. Økte lønns- og andre driftskostnader er hovedårsaken til nedgangen.

Samtidig med at driftskostnadene økte med 34 prosent, steg driftsinntektene med 23 prosent. Driftsresultatet i 2002 ble på 85 millioner kroner mot 132 millioner i 2001. Økte rente- og finansinntekter samt lavere skattekostnad gjorde at årsresultatet for 2002 økte med 3,5 prosent i forhold til 2001, til 88 millioner kroner.

I 2002 kom 91 prosent av driftsinntektene fra provisjonsinntekter. Samlet var driftsinntektene på 1 014 millioner kroner. Av driftskostnadene på 929 millioner kroner utgjorde lønnskostnadene 57 prosent i 2002. Lønnskostnadene steg med 29 prosent fra året før. Andre driftskostnader steg med 45 prosent til 358 millioner kroner i 2002.

Forsikringsmeglere formidler forsikring og informasjon mellom oppdragsgiver og forsikringsgiver. Statistikken omfatter alle forsikringsmeglere som har rapportert til og er registrert hos Kredittilsynet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen