4094
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsmegl/aar
4094
Negativt årsresultat for forsikringsmeglerne
statistikk
2004-10-07T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsmegl, Forsikringsmeglere (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Forsikringsmeglere (opphørt)2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negativt årsresultat for forsikringsmeglerne

Totalt sett var det et negativt årsresultat for forsikringsmeglerne i 2003. Meglerforetakene har også fått redusert egenkapitalen i forhold til 2002. Reduserte driftsinntekter og reduserte netto finansinntekter er hovedårsaken til det negative resultatet.

Provisjonsinntektene ble redusert med 88 millioner kroner - 9,5 prosent - til 834 millioner kroner. Dette skyldes at det fra 1. september 2003 ble innført en ny bransjenorm i forsikringsbransjen. Dette medfører at skadeforsikringsselskap ikke lenger skal betale provisjon til forsikringsmegler, men at forsikringstaker skal betale i stedet.

Driftsresultatet var i 2003 på 71 millioner kroner, en reduksjon fra 85 millioner kroner i 2002. Reduserte driftsinntekter er årsaken til dårligere driftsresultat i 2003. Samtidig ble finansinntektene redusert og finanskostnadene økte. Dette førte til at ordinært resultat før skatt ble redusert med 62,8 prosent eller 76 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt ble 45 millioner kroner i 2003.

Forsikringsmeglere formidler forsikring og informasjon mellom oppdragsgiver og forsikringsgiver. Statistikken omfatter alle forsikringsmeglere som er registrert hos Kredittilsynet, i alt 47 selskaper.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen