4092
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsmegl/aar
4092
Driftsresultatet fortsatt ned for forsikringsmeglere
statistikk
2005-10-24T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsmegl, Forsikringsmeglere (opphørt), resultatregnskap, balanseregnskapFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Forsikringsmeglere (opphørt)2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Driftsresultatet fortsatt ned for forsikringsmeglere

Driftsresultatet for forsikringsmeglere viste i 2004 en nedgang for tredje året på rad. Driftsinntektene viste reduksjon og driftskostnadene økning i forhold til 2003. Dette ga en reduksjon i driftsresultatet fra 71 millioner kroner i 2003 til 51 millioner kroner i 2004.

Årsresultatet i 2004 viste imidlertid en svak forbedring grunnet reduserte netto finanskostnader og reduserte skattekostnader.

Provisjoner og honorarer gikk ned med 14 millioner kroner, 1,4 prosent. Sammensetningen av provisjoner og honorarer er endret i forhold til 2003 grunnet ny bransjenorm fra 1. september 2003. Denne medfører at skadeforsikringsselskap ikke lenger skal betale provisjon til forsikringsmegleren, men at forsikringstakeren skal betale i stedet.

Lønnskostnadene økte med 16 millioner kroner, 2,9 prosent, mens avskrivninger og andre driftsutgifter falt med 10 millioner kroner, 2,8 prosent.

97,8 prosent av driftsinntektene kom fra provisjoner/honorarer i 2004, samme andel som året før. Samlet var driftsinntektene 981 millioner kroner, en reduksjon på 1,3 prosent fra 2003.

Av driftskostnadene på 929 millioner kroner i 2004 er lønnskostnader den største posten, 62,1prosent.

Forsikringsmeglere formidler forsikring og informasjon mellom oppdragsgiver og forsikringsgiver. Statistikken omfatter alle forsikringsmeglere som har rapportert til og er registrert hos Kredittilsynet.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen