Artikler om renter i banker og kredittforetak

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Renta på nye boliglån økte mer enn innskuddsrenta Artikkel 2. september

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra juni til juli med 0,28 prosentpoeng, mens innskuddsrenta økte med 0,05 prosentpoeng i samme periode.

 2. Renta på nye boliglån økte Artikkel 12. august

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mai til juni 2022, mens renta for utestående boliglån var uendret. Stor økning i nibor for samme periode.

 3. Økte renter på lån og innskudd Artikkel 30. juni

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger økte fra april til mai 2022. Renta på innskudd økte også.

 4. Økte renter på nye boliglån Artikkel 2. juni

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra mars til april 2022.

 5. Økte renter Artikkel 5. mai

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte fra februar til mars 2022. Andelen nedbetalingslån med pant i bolig med fast rente økte til 6,6 prosent.

 6. Økning i rentene Artikkel 31. mars

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger økte fra januar til februar 2022. Utlånsrentene er nå de høyeste siden første halvår 2020.

 7. Rentene fortsetter å øke Artikkel 2. mars

  Renta på boliglån til husholdninger økte fra desember 2021 til januar 2022. Renta på innskudd økte også, mens utlånsmarginene falt. Rentene er nå de høyeste siden første halvår 2020.

 8. Økning i rentene Artikkel 4. februar

  Renta på nye boliglån til husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng fra november til desember 2021. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 6,4 prosent.

 9. Rentene økte i november Artikkel 11. januar

  Renta på nye boliglån for husholdninger fortsatte å øke i november. For utestående boliglån økte flytrenta, mens fastrenta var stabil.

2021

 1. Økning i renta på nye boliglån Artikkel 3. desember

  Renta på nye boliglån økte i oktober 2021 etter å ha falt i nesten alle måneder siden mars 2020.

 2. Fortsatt nedgang i utlånsmargin Artikkel 5. november

  Stabile renter på boliglån og innskudd for husholdningene i september.

 3. Lavere utlånsmargin Artikkel 5. oktober

  Renta på nye og utestående boliglån falt marginalt fra juli til august 2021. Renta på innskudd i alt var uendret, mens utlånsmarginen falt.

 4. Stabile renter Artikkel 3. september

  Renta på nye og utestående boliglån var omtrent uendret på henholdsvis 1,75 og 1,82 prosent i juli 2021. Renta på innskudd i alt var også uendret på 0,26 prosent.

 5. Fortsatt litt nedgang i rentene Artikkel 13. august

  Renta på nye boliglån var omtrent uendret på 1,75 prosent, mens renta på utestående boliglån til husholdninger falt til 1,83 prosent i juni 2021. Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,26 prosent.

 6. Rentene fortsetter å falle Artikkel 2. juli

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt i mai 2021 til 1,76 prosent. Renta på utestående boliglån til husholdninger falt også til 1,85 prosent i samme periode. Renta på innskudd i alt falt til 0,27 prosent.